Forum Facebook Twitter YouTube
Consultare publică privind Strategia Europa 2020
ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm

Comunicarea COM Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
ec.europa.eu/index_ro.htm

Știri și informații

29 Aug 2014 1 Septembrie – Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 539/9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Recunoscută pe plan mondial datorită bogăţiei de specii găzduite, zonă umedă de importanţă internaţională pe lista Convenţiei Ramsar, patrimoniu natural de valoare universală excepţională şi rezervaţie a biosferei în cadrul Programului MAB- UNESCO, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este sărbătorită anul acesta în cadrul proiectului proiectului “Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunarii”. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii), care se implementează de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în perioada iunie 2013 – noiembrie 2015.
18 Aug 2014 Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene – DANUBEPARKS, Festivalul Internaţional al Dunării, 2014
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
21 Iul 2014 Vizitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) vă informează asupra prevederilor legale privind camparea şi accesul în ariile naturale protejate, urmare creşterii treptate a presiunii turiştilor, a campărilor neautorizate şi fără asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime, precum şi intensificării intrărilor cu mijloace motorizate pe plajele Vadu şi Corbu, ce sunt incluse în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD). ...
(Stiri )Pagina de stiri