Forum Facebook Twitter YouTube

Știri și informații

26 Feb 2015 Rezultatele primei etape a activității de vânătoare pentru optimizarea speciilor de interes cinegetic, perioada 29 ianuarie- 12 februarie 2015
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este o instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, înfiinţată în 1990 pentru conservarea şi managementul biodiversităţii, ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării. Acest rol este stabilit și reglementat de legislaţia în vigoare (Legea 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare împreună cu întreaga legislație relevantă sectorului său de activitate: protecţia mediului, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, legislaţia privind vânătoarea şi fondul cinegetic, etc.). Măsurile și acțiunile necesare pentru stabilirea unui echilibru corect între cerințele aşezărilor umane din teritoriu și protejarea biodiversității specifice în ansamblul ei – adică asigurarea unei dezvoltări durabile pe termen lung - sunt rezultatul multiplelor studii, cercetări și analize efectuate de-a lungul timpului și se desfășoară numai cu acordul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor și avizul favorabil al Academiei Române.
22 Feb 2015 Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și amenajarea unei reţele de observatoare (în special pentru birdwatching)
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării anunță începerea proiectului « Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice si amenajarea unei reţele de observatoare (in special pentru birdwatching) » finanțat prin Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013 (Măsura 1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor prin sprijinirea infrastructurii şi serviciilor legate de turism şi prin promovarea ecoturismului, Acţiunea 6: Identificarea și valorificarea de rute turistice cu specific pescăresc, Indicator 1: Marcarea, crearea de facilitati pe rutele turistice si amenajarea unei retele de observatoare, în special pentru birdwatching) – 20 trasee locale). Proiectul se va implementa în perioada ianuarie – septembrie 2015. Valoarea totală a proiectului este de 4.033.761,12 lei.
17 Feb 2015 Program de instruire pentru ghizi - biodiversitatea din Rezervația Biosferei Delta Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) implementează ca partener, în perioada 01.11.2013–30.04.2015, proiectul transnaţional Centrul de Competenţă al Dunării- DANUBEPARKS Biodiversitate şi Turism (DCC-DANUBEPARKS Biodiversity and Tourism), împreună cu 15 parteneri din Reţeaua DANUBEPARKS. Proiectul este finanţat de Centrul de Competenţă al Dunării (DCC) şi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), având ca obiectiv principal dezvoltarea şi promovarea ofertelor transfrontaliere privind turismul în natură. Activităţile urmăresc devoltarea ofertelor de turism în natură în regiunile ariilor protejate, integrarea lor în trasee transnaţionale şi promovarea acestora operatorilor de turism, precum și întărirea abilităţilor de ghidare.
(Stiri )Pagina de stiri