Forum Facebook Twitter YouTube

Știri și informații

08 Dec 2014 Invitație - Conferință de presă
Domnul Lucian Eduard SIMION, Guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunării, va sustine marti, 09 decembrie 2014, o conferintă de presă în cadrul căreia va prezenta concluziile dezbaterilor de la a 34-a Întâlnire a Comitetului Permanent al Conventiei de la Berna pe tematica proiectului Bâstroe, va oferi informatiile solicitate si va răspunde la întrebările adresate de reprezentantii mass-media.
05 Dec 2014 Întâlnirea Regională România - Moldova – Ucraina - Biodiversitate şi Turism
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.11.2013–30.04.2015, proiectul transnaţional Centrul de Competenţă al Dunării- DANUBEPARKS Biodiversitate şi Turism (DCC-DANUBEPARKS Biodiversity and Tourism), împreună cu 15 parteneri din Reţeaua DANUBEPARKS. Proiectul este finanţat de Centrul de Competenţă al Dunării (DCC) şi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), având ca obiectiv principal dezvoltarea şi promovarea ofertelor transfrontaliere privind turismul în natură. Activităţile sunt grupate în module ce se referă la întărirea capacităţii instituţionale, dezvoltarea de produse turistice şi marketing. Proiectul urmăreşte devoltarea ofertelor de turism în natură în regiunile ariilor protejate, integrarea lor în trasee transnaţionale şi promovarea acestora operatorilor de turism.
04 Dec 2014 Prima Sesiune de Instruire în sisteme GIS
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) implementează, în parteneriat cu Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), în perioada 30.12.2013 - 30.10.2015, proiectul „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature” (CODE MIS-ETC 1716). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos şi consolidarea implicării comunitare în regiune.
(Stiri )Pagina de stiri