Forum Facebook Twitter YouTube
Consultare publică privind Strategia Europa 2020
ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm

Comunicarea COM Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
ec.europa.eu/index_ro.htm

Știri și informații

20 Oct 2014 Norme privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei stuficole neconcesionate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunarii
Domnul Lucian Eduard SIMION, Guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a aprobat Normele privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei stuficole neconcesionate din domeniul public al statului din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD). Aceste norme au fost aprobate de Colegiul Executiv şi Comisia Internă de Analiză a ARBDD. Activitatea de valorificare a resursei stuficole pe teritoriul RBDD se desfăşoară conform prevederilor din Legea 82/1993, privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate (...)
07 Oct 2014 Guvernatorul RBDD discută cu pescarii deltei
Domnul Eduard Lucian SIMION, Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a avut în cursul săptămânii trecute câteva întâlniri cu pescarii şi reprezentanţii federaţiilor de pescari din cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Astfel, în prima parte a zilei de 2 octombrie 2014 a avut loc o întâlnire, în cadrul Comisiei Antibraconaj, cu pescarii din localitatea Chilia Veche la Cherhanaua Matiţa, în cadrul căreia aceştia au luat contact cu noua conducere a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. În partea a doua a zilei a avut loc altă întâlnire la Căminul Cultural din localitatea Mila 23. (...)
07 Oct 2014 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Manualul digital al turistului
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a implementat ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării). Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice din cadrul proiectului, Pachetul de lucru nr. 6 - Construirea unei calităţi comune pentru serviciile de turism, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a realizat Manualul Digital al Turistului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (Digital Tourist Handbook in Danube Delta Biosphere Reserve) ...
(Stiri )Pagina de stiri