Forum Facebook Twitter YouTube
Consultare publică privind Strategia Europa 2020
ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm

Comunicarea COM Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
ec.europa.eu/index_ro.htm

Știri și informații

21 Iul 2014 Vizitarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) vă informează asupra prevederilor legale privind camparea şi accesul în ariile naturale protejate, urmare creşterii treptate a presiunii turiştilor, a campărilor neautorizate şi fără asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime, precum şi intensificării intrărilor cu mijloace motorizate pe plajele Vadu şi Corbu, ce sunt incluse în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD). ...
09 Iul 2014 Schimb de experienţă: Strategia UE a Regiunii Mării Baltice şi Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene DANUBEPARKS
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării). Acest proiect este al doilea proiect implementat de Reţeaua dunăreană a ariilor naturale protejate – DANUBEPARKS şi constituie, prin activităţile sale încă un pas important în atingerea obiectivelor generale ale Reţelei: Constituirea unui „Coridor Verde” dealungul fluviului Dunărea pentru conservarea patrimoniului natural şi pentru promovarea zonelor dunărene ca destinaţii turistice, precum şi dezvoltarea capacităţii şi competenţei managementului ariilor naturale protejate dunărene ca vectori pentru implementarea măsurilor de protejare a siturilor Natura 2000 şi pentru implementarea Strategiei UE a Regiunii Fluviului Dunărea (SUERD). ...
08 Iul 2014 Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene – DANUBEPARKS, propuneri pentru viitor
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării). Acest proiect este al doilea proiect implementat de Reţeaua Dunăreană a ariilor naturale protejate – DANUBEPARKS şi constituie, prin activităţile sale paşi importanţi în atingerea obiectivelor generale ale Reţelei: Constituirea unui „Coridor Verde” al Fluviului Dunărea pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării şi promovarea zonelor dunărene ca destinaţii turistice, precum şi ...
(Stiri )Pagina de stiri