X
Facebook Twitter YouTube

Știri și informații

29 Iul 2015 Comunicat de Presă - INSTRUIRE IN DOMENIUL RECONSTRUCŢIEI ECOLOGICE
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lider al Proiectului PAN Nature, a organizat în Tulcea, în perioada 20-24 iulie 2015, o sesiune de instruire în care şi-a prezentat experienţa privind restaurarea zonelor umede. Instruirea a avut ca scop imbunătăţirea nivelului de calificare al specialiștilor din Ucraina și Republica Moldova în refacerea ecosistemelor zonelor umede și management integrat. Într-o manieră interactivă, în cadrul sesiunii au fost prezentate noţiuni teoretice şi practice privind reconstrucţia ecologică, necesitatea, rolul şi beneficiile acestor proiecte de renaturare în Europa şi Delta Dunării, studii de caz. A fost organizată şi o vizită în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru a vedea rezultatele proiectelor derulate de-a lungul timpului. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, în parteneriat cu Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), în perioada 30.12.2013- 30.10.2015, proiectul „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature” (CODE MIS-ETC 1716).
16 Iul 2015 Comunicat de Presă - Hotărârea pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost publicată în Monitorul Oficial
   Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunţă că în Monitorul Oficial al României nr. 520/13 iulie 2015 a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulilor privind accesul și...
01 Iul 2015 Comunicat de Presă - Privind activitatea Direcției Comisariatului de Control Integrat Delta Dunării
Direcția Comisariatului de Control Integrat Delta Dunării este o structură nouă (ca funcționalitate) a Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), formată prin preluarea inspectorilor ecologi activi în cadrul serviciului de Control al instituției. Ea a inceput să funcționeze de la data de 14.05.2015. Percepția populației și a persoanelor juridice ce iși desfășoară activitatea pe teritoriul RBDD, a fost greșită, marea majoritate având convingerea că s-a înființat o structură nouă, peste cele 7 deja existente; în fapt, este vorba de o reorganizare internă a ARBDD, angajare de personal nou si dotare cu logistica necesară pentru protejarea eficientă a patrimoniului Rezervației; așadar, afirmațiile apărute în presă la vremea respectivă, ale reprezentanților unor asociații de pescari și nu numai, au fost făcute în necunoștință de cauză.
(Stiri )Pagina de stiri