X

1 Septembrie – Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

INFORMARE DE PRESĂ – 29 august 2014 – 1 Septembrie – Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 539/9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei.
Recunoscută pe plan mondial datorită bogăţiei de specii găzduite, zonă umedă de importanţă internaţională pe lista Convenţiei Ramsar, patrimoniu natural de valoare universală excepţională şi rezervaţie a biosferei în cadrul Programului MAB- UNESCO, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este sărbătorită anul acesta în cadrul proiectului proiectului “Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunării”. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii), care se implementează de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în perioada iunie 2013 – noiembrie 2015.
Evenimentul de informare ce va fi organizat cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării vizează informarea şi conştientizarea grupurilor ţintă pentru diseminarea rezultatelor activităţilor implementate prin proiect, în vederea facilitării ulterioare a implementării recomandărilor din Planul de management integrat al Deltei Dunării şi a proiectului. Pe durata întregii zile se va desfășura deplasarea cu destinația Sulina urmând a se vizita centrul de vizitare ce va fi construit în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității sectorului pontic din RBDD prin conștientizare, informare, vizitare”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Vezi informare