X
Facebook Twitter YouTube

Anunţuri privind dezbaterile publice

>>> ANEXA 15 DIN ORDINUL NR.135/2010 COMPLETATA CU SOLUTIILE PROPUSE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR SEMNALATE DE PUBLIC

publicat: 16 noiembrie 2016


_____________________________


 ARBDD TULCEA  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul "APĂRĂRI DE MALURI PE CANALUL SULINA-ETAPA FINALĂ"  propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul oraşului Sulina, în intravilanul şi extravilanul comunei Crișan, intravilanul localităților Gorgova, Maliuc, Vulturu, Partizani și în extravilanul comunei Maliuc, pe teren situat în zonă căi comunicații navale și amenajări aferente-Canalul Sulina, județul Tulcea, titular   ADMINISTRAȚIA  FLUVIALĂ  A  DUNĂRII  DE  JOS  R.A. GALAȚI din loc.Galați, Str.Portului, nr.32,  jud.Galați, Tel.: 0236 460 812; fax:0236 460 847.
      Tipul deciziei posibile luată de ARBDD Tulcea poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. 
       Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul ARBDD Tulcea, din Tulcea, str. Portului ,   nr.34 A,  în zilele de luni până joi, între orele 08.00-16,30  şi vineri între orele 08.00-14.00 şi la sediul titularului, ADMINISTRAȚIA  FLUVIALĂ  A  DUNĂRII  DE  JOS  R.A. GALAȚI din loc.Galați, Str.Portului, nr.32,  jud.Galați, Tel.: 0236 460 812; fax:0236 460 847,  în zilele de luni-joi, între orele 9.00 – 16.00 și vineri între orele 9.00-14.00. 
       Dezbaterea publică a Raportului privind Impactul asupra Mediului va avea loc la sediul AFDJ RA -Secţia Căi Navigabile Sulina, localitatea Sulina, Str. a I-a, Nr. 202, județul Tulcea, Tel. 0240543330, Fax 0240543275, în data de 03.11.2016, începând cu orele 12.00. 
    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat, la sediul ARBDD Tulcea, din Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, până la data de 03.11.2016, orele 12.00. 
 
    Data afişării anunţului pe site:11.10.2016
 
______________________________________


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunţă publicul interesat asupra definitivării raportului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal - “Introducere în intravilan şi lotizare teren în vederea construirii de locuinţe permanente, sezoniere, spaţii cazare şi alimentaţie aferente echipării tehnico-edilitare şi amenajări aferente”, comuna Corbu, jud. Constanţa, propus a se realiza în comuna Corbu, judeţul Constanța şi organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 27.10.2016, începând cu ora 11.00, la sediul Centrului de Tineret- sala de ședințe, strada Principală, nr.23, localittaea Corbu, comuna Corbu, jud.Constanța. 
 
Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităţilor implicate: 
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – Serviciul Controlul RBDD
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU- Comisariatul Județean Constanța
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANTA 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” AL JUDETULUI CONSTANTA
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE –SUCURSALA TERITORIALĂ DOBROGEA
DIRECȚIA SILVICĂ CONSTANȚA
R.A.J.D.P.CONSTANȚA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ CONSTANȚA
D.S.V.S.A.CONSTANȚA
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI
PRIMĂRIA COMUNEI SĂCELE
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
INSPECTORATUL  DE STAT ÎN CONSTRUCŢII CONSTANȚA
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CONSTANȚA
DIRECŢIA DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANȚA
SC EURO LEVEL SRL
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA
 
Planul Urbanistic Zonal şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul ARBDD Tulcea, din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00 şi sunt disponibile la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro sau la sediul Primăriei comunei Corbu, în localitatea Corbu, județul Constanța
 
Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul ARBDD Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.
Publicat in data de 12.09.2016
 

_____________________________________________________


A.R.B.D.D. Tulcea anunţă publicul interesat asupra depunerii Studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Studiu Fezabilitate pentru Apărări de maluri pe canalul Sulina –Etapa finală”, amplasament intravilanul şi extravilanul oraşului Sulina, în intravilanul şi extravilanul comunei Crișan, intravilanul localităților Gorgova, Maliuc, Vulturu, Partizani și în extravilanul comunei Maliuc, pe teren situat în zonă căi comunicații navale și amenajări aferente-Canalul Sulina, judeţul Tulcea, titular ADMINISTRAȚIA  FLUVIALĂ  A  DUNĂRII  DE  JOS  R.A. GALAȚI.
Studiul de evaluare adecvată poate fi consultat la sediul ARBDD Tulcea din str. Portului, nr. 34A, telefon 0240/518924, 0240/528925, fax 0240/518975 de luni până joi între orele 08.00 – 16.30, vineri 08.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: www.ddbra.ro
Publicul interesat poate înainta în scris comentarii/observaţii până la data de 25.08.2016.

______________________________________________________


A.R.B.D.D. Tulcea anunţă publicul interesat asupra depunerii Studiului de evaluare adecvată, pentru planul PUZ „Introducere în intravilan şi lotizare teren în vederea construirii de locuinţe permanente, sezoniere, spaţii cazare şi alimentaţie, construcţii aferente echipării tehnico edilitare şi amenajări aferente”, amplasament extravilan com. Corbu, jud. Constanţa, titular CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBU.
Studiul de evaluare adecvată poate fi consultat la sediul ARBDD Tulcea din str. Portului, nr. 34A, telefon 0240/518924, 0240/528925, fax 0240/518975 de luni până joi între orele 08.00 – 16.30, vineri 08.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: www.ddbra.ro
Publicul interesat poate înainta în scris comentarii/observaţii până la data de 09.12.2015.

>>> Studiu de evaluare adecvata


Data afişării anunţului pe site: 03.12.2015

________________________________________________________


Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
anunţă publicul interesat asupra definitivării raportului de mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al com. Pardina, propus a se realiza în comuna Pardina, judeţul Tulcea şi organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 05.05.2015, începând cu ora 11.00, la Căminul cultural din loc. Pardina, judeţul Tulcea.

Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităţilor implicate în etapa de încadrare:
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – Serviciul Controlul RBDD
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” AL JUDETULUI TULCEA
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA
INSPECTORATUL  DE STAT ÎN CONSTRUCŢII TULCEA
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA
DIRECŢIA DE DRUMURI ŞI PODURI TULCEA
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII

Planul Urbanistic General şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul ARBDD Tulcea, din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00 şi sunt disponibile la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro sau la sediul Primăriei comunei Pardina, în localitatea Pardina, str. Aleea Veche, nr. 14, com. Pardina, jud. Tulcea.
Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul ARBDD Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.
Data afişării anunţului pe site: 09.03.2015
Raport de mediu /  Raport mediu final


ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, definitivării raportului de mediu pentru:Planul Urbanistic Zonal”CONSTRUIRE CASE DE VACANȚĂ, PENSIUNI, CAMPINGURI,, propus a fi amplasat în extravilanul localității Murighiol, T17, Parcela 102, județul Tulcea
și organizarea dezbaterii publice a acestuia in ziua de 12.03.2015, incepand cu ora 1430, la Primaria Murighiol sau Caminul Cultural Murighiol, judetul Tulcea.
Beneficiari:SINGHI BOCEA, VOICU MARIAN, BANGU CORVIN LAURENȚIU, TANASOV CORNEL, NEGOESCU DANIEL, VERBINA DAN, ILIUȚĂ  DANIEL VALENTIN, ACCELEANU M. ION, MIHALCEA EUGENIA

Dezbaterea publică este deschisă publicului  şi autoritătilor implicate în etapa de încadrare:
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – Serviciul control RBDD
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” AL JUDETULUI TULCEA
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA
DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL

Planul Urbanistic Zonal şi raportul de mediu pot fi consultate la sediul ARBDD Tulcea,din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. si sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://www.ddbra.ro. sau la sediul din Str. Podgoriilor nr.57, Bl.B, ScB, Ap.4  în localitatea Tulcea.
Observatiile si sugestiile vor fi transmise in scris la sediul ARBDD Tulcea in termen de 45 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
Data afișării anunțului pe site: 26.01.2015
Raport de mediu


ARBDD anunţă depunerea la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în vederea participării la procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, a documentaţiei pentru proiectul “Construcţia unei fabrici de combustibil nuclear în Kirovograd Oblast” Ucraina şi supune atenţiei publicului notificarea şi raportul de evaluare a impactului asupra mediului (raportul EIA) depuse de Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina.
Data afișării anunțului pe site: 22.04.2014
Raport de evaluare a impactului asupra mediului / Notificare


ARBDD TULCEA
  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE PUNCT DE DEBARCARE ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE , JUDEŢUL TULCEA",  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea, titular unitatea administrativ teritorială comuna sfântu Gheorghe .
Tipul deciziei posibile luată de ARBDD Tulcea poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul ARBDD Tulcea, din Tulcea, str. Portului nr.34 A,  în zilele de luni până joi, între orele 08.00-16,30  şi vineri între orele 08.00-14.00 şi la sediul UAT Comuna sfântu gheorghe din localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea,  în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 16.00 .
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Comunei Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea, în data de  16.04.2014, începând cu orele 12.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat, la sediul ARBDD Tulcea, din Tulcea, str. Portului nr. 34 A, până la data de 16.04.2014 orele 12.00 .
Data afişării anunţului pe site: 26.03.2014
Raport privind impactul asupra mediului

Studiul de fezabilitate privind repopularea cu castor în Delta Dunării

Includerea Deltei Dunării, alături de alte 5 zone din Europa (Carpații Meridionali - zona Mehedinți, Western Iberia - vestul Spaniei și nord-estul Portugaliei, Carpații dintre Slovacia și Polonia și Velebit - Croația și Munții Apenini Centrali - Italia), în Inițiativa Rewilding Europe are ca scop readucerea în Europa a zonelor sălbatice, a speciilor pierdute de animale care altădată populau aceste locuri, precum și a proceselor naturale legate de tot ce înseamnă viaţa sălbatică.
Delta Dunării a fost aleasă în acest prim grup de 6 zone ale Inițiativei RWE datorită valorii sale de conservare dar mai ales potențialului de a recrea un loc în care natura e liberă să modeleze peisajul și interacțiunile dintre elementele ecosistemelor. Deși Delta este o zonă sălbatică prin definiție, intervenția umană din ultimele decenii a schimbat definitiv aproape jumătate din suprafața acestui loc, iar schimbările nu s-au limitat la cadrul natural ci au afectat și flora și fauna zonei.
Referitor la acest lucru și în contextul existenței speciei Castor fiber sub incidența Covenției de la Berna (Apendicele III), Directivei Habitate (Anexele II si IV) și la nivel național sub incidența Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 (Anexa 4 A) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 s-a realizat Studiul de fezabilitate privind repopularea cu castor în Delta Dunării, înregistrat cu nr. 1472 din 23.01.2014.
Studiul de fezabilitate privind repopularea cu castor în Delta Dunării


Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării
anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ,,Înfiinţare cultură salcie energetică’’, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ceatalchioi, titular SC ROS ENERGY PELLETS SRL. Tipul deciziei posibile luate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul A.R.B.D.D. din Tulcea, str. Portului, nr. 34A şi la sediul SC ROS ENERGY PELLETS SRL din loc. Dunavăţu de Jos, Str. Dunăreni, nr.153, com. Murighiol, jud. Tulcea, în zilele de de luni până până joi între orele 08.00–16.30 şi vineri între orele 08.00–14.00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.ddbra.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei com. Ceatalchioi, în data de 05.03.2014, începând cu orele 1000.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.R.B.D.D. din Tulcea, str. Portului, nr. 34A, până la data de 05.03.2014.
Data afisarii anunțului pe site: 07.02.2014
Raport privind impactul asupra mediului / Anexa 15


ARBDD TULCEA
anunţă publicul interesat asupra definitivării raportului de mediu pentru:
Planul Urbanistic General ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM-comuna CHILIA VECHE,, propus a se realiza pentru localitatea  Chilia Veche,  judeţul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 18 februarie 2014, incepand cu ora 14.00 la Primaria Comunei  Chilia Veche, judetul Tulcea.
Dezbaterea publică este deschisă publicului  şi autoritătilor implicate în etapa de încadrare:
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - Comisariatul RBDD Tulcea
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” AL JUDETULUI TULCEA
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA
DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA
PRIMARIA COMUNEI  CHILIA VECHE
Planul Urbanistic Zonal şi raportul de mediu pot fi consultate la sediul ARBDD Tulcea,din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. și sunt  disponibile și la urmatoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro. sau la sediul Primăriei Comunei CHILIA VECHE,  localitatea Chilia Veche, Com. Chilia Veche, Jud. Tulcea, Str. Dunării nr. 65, Cod 827050, Tel/Fax 0240547301/0240547384
Observatiile si sugestiile vor fi transmise in scris la sediul ARBDD Tulcea in termen de 45 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
Rapot de mediu_PUG Chilia Veche (3.1 ; 3.2/I ; 3.2/II)


ARBDD Tulcea 
anunţă publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan şi a Raportului de Mediu pentru  planul urbanistic zonal  "CENTRALĂ DE COGENERARE ALIMENTATĂ CU BIOMASĂ, COMPLEX DE SERE, PARC FOTOVOLTAIC, DEBARCADER ŞI DRUM DE ACCES" amplasat în extravilanul oraşului Sulina, T20,  P 152/18- Hs, islaz inundabil, judeţul Tulcea, pe o suprafaţă de 88,3705 ha, titular  S.C. ACVA  EUROPE  ENGINEERING S.R.L. şi organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 06.11.2013, începând cu ora 12.00 la sediul Primăriei Oraşului Sulina, din localitatea Sulina, Str.a –I-a,nr.180, jud.Tulcea.
Dezbaterea publică este deschisă publicului  interesat şi autorităţilor implicate în etapa de încadrare: GNM- Comisariatul RBDD Tulcea, Direcţia de Sanătate Publică Judeţeană Tulcea,  Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea, CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” TULCEA,  DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TULCEA, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA, DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA, DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA, PRIMARIA  ORAŞULUI  SULINA, SC ENEL –SUCURSALA DOBROGEA.
Planul Urbanistic Zonal şi raportul de mediu pot fi consultate la sediul ARBDD Tulcea,din              str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. şi la sediul S.C. ACVA  EUROPE  ENGINEERING S.R.L.,  din str.C.A.Rosetti, nr.17, Bucureşti, sector 2 şi sunt  disponibile şi la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro.
Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul ARBDD Tulcea până la data de 06.11.2013.
Data afişării anunţului pe site: 18.09.2013
Raport de mediu PUZ „Centrală de cogenerare alimentată cu biomasă, complex de sere, parc fotovoltaic, debarcader şi drum de acces’’ extravilan oraş Sulina, judeţ Tulcea
Revizuirea 1-după prevederile Evaluarii de mediu


ARBDD TULCEA
anunţă publicul interesat asupra definitivării raportului de mediu pentru:
- Planul Urbanistic Zonal ” -“RESTRUCTURARE ŞI MODERNIZARE SAT VACANŢĂ GURA PORTIŢEI” propus a se realiza în intravilanul localităţii Jurilovca, judeţul Tulcea si organizarea dezbaterii publice a acestuia in ziua de 05.08.2013, incepand cu ora 14.00 la Primaria Comunei Jurilovca, judetul Tulcea.
Dezbaterea publică este deschisă publicului  şi autoritătilor implicate în etapa de încadrare:
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - Comisariatul RBDD Tulcea
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” AL JUDETULUI TULCEA
DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA
DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
Planul Urbanistic Zonal şi raportul de mediu pot fi consultate la sediul ARBDD Tulcea,din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. si sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://www.ddbra.ro. sau la sediul S.C. SAT VACANŢĂ GURA PORTIŢEI  S.R.L.,  în localitatea Gura Portiţei,Garsoniera, camera nr.1 comuna Jurilovca
Observatiile si sugestiile vor fi transmise in scris la sediul ARBDD Tulcea in termen de 45 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
Data afişării anunţului pe site: 14.06.2013.
Raport de mediu “Restructurare și modernizare Sat vacanță Gura Portiței"


Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”
anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, propus a fi amplasat în intravilanul com.Ceamurlia de Jos, jud.Tulcea, titular S.C. ROMIBACI LAGO S.R.L.
Tipul deciziei posibile luate de A.R.B.D.D. poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul A.R.B.D.D. Tulcea din str. Portului, nr.34A, telefon  0240/518 924, 0240/528925, fax 0240/518975, de luni până vineri între orele 08.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet: arbdd@ddbra.ro şi la sediul S.C. ROMIBACI LAGO S.R.L., str.Revoluţiei, nr.49-52 din Arad, în zilele de luni până vineri între orele 08.00-16.00. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Ceamurlia de Jos în data de 27.09.2012, începând cu orele 16.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul A.R.B.D.D. până la data 27.09.2012.
Data afişării anunţului pe site: 12.09.2012.
Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Ansamblu rezidenţial pentru turism şi agrement”