X

Norme privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei stuficole neconcesionate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunarii

Norme privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei stuficole neconcesionată din domeniul public al statului din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
Activitatea de valorificare a resursei stuficole pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare „Rezervaţie” se desfăşoară conform dispoziţiilor legale şi a prezentelor norme.
Activitatea de valorificare a resurselor stuficole se practică în zonele în care este permisă această activitate conform prevederilor din Legea 82/1993, privind constituirea Rezervaţiei Bioaferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.
Prezentele norme nu se aplică în zonele din Rezervaţie în care activitatea de valorificare a resursei stuficole este concesionată.
vezi Normele privind accesul şi desfăşurarea activităţii de valorificare a resursei
stuficole neconcesionate domeniul public al statului din
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării