X

Prelungirea termenului de valabilitate a actelor de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial

COMUNICAT DE PRESĂ – 1 aprilie 2013 – Prelungirea termenului de valabilitate a actelor de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului A.R.B.D.D., prelungirea până la data de 15 mai 2013 a valabilităţii actelor de reglementare emise sau avizate în anul 2012 pentru activităţi de pescuit comercial.
Eliberarea noilor acte de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor de pescuit comercial este condiţionată de aprobarea de către Academia Română a Studiului de evaluare a resurselor acvatice vii în vederea stabilirii capturii totale admisibile (TAC) pe specii şi pe zone în RBDD (Complexele lacustre din RBDD, Dunărea şi braţele sale, Marea Neagră) în anul 2013, precum şi de publicarea modificărilor Ordinului nr. 44/1195 din 18 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.
Vezi comunicat