X

Prelungirea termenului de valabilitate a actelor de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial

COMUNICAT DE PRESĂ – 7 ianuarie 2014 – Prelungirea termenului de valabilitate a actelor de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că în baza atribuţiilor şi prevederilor legale în vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea până la data de 31 martie 2014 a valabilităţii actelor de reglementare emise sau avizate în anul 2013 pentru activităţi de pescuit comercial (autorizaţie emisă conform Ordinului 410/2008, autorizaţie de pescuit comercial).
Persoanele fizice şi juridice autorizate să desfăşoare activitatea de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, sunt obligate să deţină asupra lor toate documentele necesare desfăşurării activităţii de pescuit comercial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Vezi comunicat