X

Lista punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare nominalizate şi aprobate prin Dispoziţia 121/31.01.2012 a Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Lista  punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare nominalizate să funcţioneze pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, aprobată prin Dispoziţia Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării nr. 121 din 31.01.2012 a fost transmisă către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în conformitate cu prevederile art. 25 din Ordinul nr. 44/1195 din 18 februarie 2011, în vederea aprobării prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Lista punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare nominalizate şi aprobate prin Dispoziţia 121/31.01.2012 a Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării