X

Educaţie pentru mediu

Educaţie pentru mediu

Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii, care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurător. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodari eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor.

Paradoxal, cu cât o societate este mai educată şi mai înstărită cu atât impactul ei negativ asupra mediului este mai mare, necesităţile de consum sunt mai mari şi poluarea la fel. Ceea ce duce la concluzia că doar educarea cetăţenilor nu este suficientă pentru realizarea dezvoltării durabile. În zonele cu educaţie redusă în general economia se reduce la agricultură şi extragerea resurselor. Cu cât nivelul de educaţie creşte – apar industrii din ce in ce mai sofisticate şi gradul de consum este ridicat, poluarea este mai mare etc.
Toate acestea evidenţiază complexitatea legăturii dintre dezvoltarea durabilă şi educaţie.

Educaţia pentru dezvoltarea durabilă
Grija şi speranţa întregii lumi s-a îndreptat spre cei care vor fi în acelaşi timp atât beneficiarii unui mediu sanatos, cât şi cei de care depinde menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei OM - NATURĂ: tinerii. Iar pentru asta, Naţiunile Unite au declarat că deceniul 2005 - 2014 să fie un deceniu al EDUCAŢIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ.
Capitolul 36 din Agenda 21 se referă la importanţa educaţiei pentru dezvoltare durabilă în următorii termeni:
  • necesitatea reorientării educaţiei ca promotor al dezvoltării durabile
  • conştientizarea necesităţii dezvoltării durabile
  • importanţa trainingului
În reorientarea educaţiei către dezvoltarea durabilă, cei care dezvoltă programe de educaţie trebuie să găsească echilibrul între cunoştinţele viitorului şi modul tradiţional de viaţă. De multe ori modul tradiţional de viaţă ne surprinde cu rezolvări foarte ecologice ale problemelor legate de folosirea resurselor. Reîntoarcerea la un mod de viaţă tradiţional este imposibilă pentru cei care duc o viaţă urbană, însă cultivarea valorilor tradiţionale poate fi un bun suport pentru dezvoltarea durabilă a secolului 21.

Principalele activităţi pentru educaţia de mediu în RBDD
Principalele activităţi de educaţie ecologică şi conştientizare ecologică desfăşurate de ARBDD s-au axat pe următoarele direcţii principale:
- Vizite în scoli si gradinite însotite de dezbateri pe probleme de mediu si prezentari de filme video
- Acţiuni pentru celebrarea “Zilei Mondiale a Zonelor Umede”; a “Zilei Mondiale a Apei”; a “Zilei Pamântului”; a “Zilei Internaţionale a Mediului”; a “Zilei pentru Protecţia Stratului de Ozon”; etc.
- Organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de elevi şi studenţi
- Implementarea Proiectului “Păpuşile - Eco în Delta Dunării”
- Realizarea “Manualului Păpuşilor Eco” (1999) - ghid practic cu principii practice şi teoretice de folosire a păpuşilor cu umbre la predarea problemelor de mediu înconjurător
- Realizarea în 2000 a “Ghidului practic cu activităţi pentru educaţia de mediu” , adresat elevilor din ciclul primar şi gimnazial
- Realizarea în 2002 a ghidului practic pentru preşcolari “Glasul naturii” în colaborare cu Grădiniţa nr. 19 Tulcea, cuprinzând activităţi practice, fişe de lucru pentru implementarea educaţiei de mediu în grădiniţe
- Apariţia a patru ediţii a revistei “Micii ecologişti” - revista care s-a realizat în cadrul Serviciului Educaţie Ecologică, Informare şi care cuprinde lucrări (desene, eseuri, rubrici de curiozităţi) ale elevilor din şcolile din teritoriul RBDD şi municipiul Tulcea
- Cursuri de pregătire pentru agenţii ecologi din cadrul ARBDD - comunicarea şi conştientizarea populaţiei locale a constituit tematica aparte
- Strategia de conştientizare publică şi educaţie ecologică - identifică educaţia de mediu ca un obiectiv distinct al conştientizării
- Seminarii şi ateliere de lucru cu grupurile ţintă din RBDD
- Realizarea şi distribuirea, în şcoli şi grădiniţe, de pliante, materiale informative şi materiale didactice realizate în cadrul Serviciului Educaţie Ecologică, Informare
- Lansarea, începând din septembrie 2000, prin intermediul Centrelor de Informare şi Educaţie ecologică, a unui program experimental de educaţie pentru mediu bazat pe metode ce îmbină noţiunile teoretice cu fişe de lucru, dezbateri libere, experimente şi jocuri, conform tematicilor specifice realizate de specialiştii ARBDD în colaborare cu cadrele didactice.
- Acţiuni de informare a populaţiei locale privind reglementările ARBDD (reglementări privind desfăşurarea pescuitului industrial şi a altor activităţi economice pe teritoriul RBDD; specii de ihtiofaună care trebuiesc protejate, etc).
- Colaborarea cu organizaţii neguvernamentale la realizarea activităţilor pentru educaţia de mediu.
- Organizarea acţiunii de recrutare a agenţilor ecologi voluntari ai ARBDD.
- Pe teritoriul RBDD funcţioneazã centre de informare şi documentare.