X

Participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative

Participarea activă în procesul de luare a deciziilor administrative

Participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative sunt stabilite prin Legea nr. 52/ 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, avand ca scop:
–  să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de ceţătean, ca beneficiar al deciziei administrative;
–  să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
–   să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

Principiile care stau la baza prezenţei legi sunt următoarele:
–   informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritaţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
–   consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la initiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
–  participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Prevederile Legii nr. 52/2003 nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţi privind:
–  apărarea natională, siguranţa natională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale tării, precum şi deliberarile autoritătilor, dacă fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
–  valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
–  datele personale, potrivit legii.