X

Legislaţia privind activitatea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Legislaţia privind activitatea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Legea   nr. 122 din 18 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"


Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării”, modificată şi completată

Legea nr. 136/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/2011 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"


Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice


Legea nr. 69 din 17 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

Legea nr. 454 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

Hotărârea Guvernului nr. 248 din 27 mai 1994 pentru adoptarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 82/1993 privind constituirea Biosferei "Delta Dunării"

Hotarârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora (Monitorul oficial nr. 190 / 26 martie 2003)
 


Hotarârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora (text actualizat 2006)