X

Carieră - anunţuri posturi scoase la concurs

Administratia Rezervatei Biosferei "Delta Dunarii" Tulcea organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacante de Expert II din cadrul compartimentului Corp Control - 11-04-2016

 Administratia Rezervatei Biosferei "Delta Dunarii" Tulcea organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacante de Expert II din cadrul ...
Mai multe detalii

Anunţ - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Buget Finanţe din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Buget ...
Mai multe detalii

Anunţ - concurs în vederea ocupării de funcţii contractuale de execuţie vacante în data de 15-03-2016

 Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Tulcea organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante ...
Mai multe detalii

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea de funcţii publice vacante în data de 02.03.2016

 ARBDD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:  - Consilier cls.I, debutant în serv.Juridic, Contencios Administrativ, Resurse ...
Mai multe detalii

Anunt: concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Buget - Finanţe, din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Buget - ...
Mai multe detalii

Anunţ - concurs în vederea ocupării de funcţii contractuale de execuţie vacante

Administraţia Rezervaţei Biosferei "Delta Dunarii" Tulcea organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante de: Expert ...
Mai multe detalii

Anunţ - concurs de promovare organizat în perioada 09-11.12.2015, pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef birou Logistic, gradul II din cadrul Direcţiei Economice

 Concurs de promovare organizat în perioada 09-11.12.2015, pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef birou Logistic, gradul II din cadrul ...
Mai multe detalii

Anunt - concurs pentru ocuparea de funcţii publice vacante in data de 14 decembrie 2015

ARBDD Tulcea organizeaza concurs ocuparea funcţiilor publice vacante de executie de:Inspector ecolog cls.I, grad asistent în serv.Comisariat Regional Tulcea-Chilia din ...
Mai multe detalii

Anunt: rezulate la concursul de ocupare a functiei de inspector ecolog grad asistent din comp. Dispecerat

 Rezulate la concursul de ocupare a functiei de inspector ecolog grad asistent din comp. Dispecerat>>> rezultatepublicat: 10 noiembrie...
Mai multe detalii

Anunt - Concurs de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante

 sef birou - ACHIZITII PUBLICE din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunariisef birou - INFORMARE SI EDUCATIE ECOLOGICA din cadrul Administratiei Rezervatiei ...
Mai multe detalii

Anunţ - concurs de recrutare pentru ocuparea funţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia Comisariatul Integrat de Control Delta Dunarii din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ORGANIZEAZĂ concurs de recrutare pentru ocuparea funţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia ...
Mai multe detalii

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de inspector ecolog

 Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea orgaruzeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacanta de executie de : inspector ecolog c1s.I, grad ...
Mai multe detalii

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii organizeaza concurs de promovare in grad

>>> Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii organizeaza concurs de promovare in...
Mai multe detalii

Anunt - concurs de ocupare a funţiei publice de execuţie vacante temporar de consiliier cIs I, grad profesional superior din cadrul serv. Buget-Finante

Data de susţnere a probei scrise: 28.09.2015, ora 10Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Administraţei Rezervaţei Biosferei Delta Dunării>>> Condiţii ...
Mai multe detalii

Anunţ privind organizarea concursului de ocupare a funcţiei contractuale vacante de Economist IA

 Adrninistraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă de: Economist I A - ...
Mai multe detalii