X

RAPORT DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAŢIEI REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2015

>>> RAPORT DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAŢIEI REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2015

Activitatea desfăşurată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării are ca scop realizarea atribuţiilor stabilite prin lege precum şi realizarea obiectivelor din:

• Planul de management;
• Programul de guvernare privind protecţia mediului înconjurător;
• Programul de activitate al ARBDD pentru anul 2015.