X

Raport de activitate al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - 2009

RAPORT DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAŢIEI REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII – 2009
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor a cărei activitate se desfăşoară în baza prevederilor următoarelor acte normative:
-        Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare;
-        Hotărârea Guvernului nr. 248/1994, cu modificările şi compleările ulterioare;
-        Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
-        Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006;
-        Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ,, Delta Dunării”şi a componenţei nominale a Consiliului Ştiinţific.
Principalele activităţi desfăşurate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în perioada analizată, au avut ca scop realizarea obiectivelor din Programul de guvernare privind protecţia mediului înconjurător şi obiectivele stabilite prin Programul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru anul 2009.
Raportul activităţii ARBDD în anul 2009 este structurat în următoarele capitole:
1. Introducere
2. Administrarea patrimoniului natural
3. Reglementare, autorizare, dezvoltare, implementare proiecte
4. Inspecţie şi supraveghere ecologică
5. Conştientizare, informare, educaţie ecologică
6. Cooperare şi relaţii internaţionale
7. Activitate financiară, transporturi, aprovizionare, administrativ
8. Contencios administrativ, asistenţă juridică, resurse umane
9. Realizări importante
10. Dificultăţi întâmpinate
11. Anexe

ARBDD-Raport activitate 2009