X

Raport de activitate al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării – 2012

RAPORT  DE  ACTIVITATE AL  ADMINISTRAŢIEI REZERVAŢIEI BIOSFEREI  DELTA DUNĂRII – 2012
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor (actualmente Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice) a cărei activitate se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), cu modificările şi completările ulterioare, a legislaţiei privind protecţia mediului, a legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei şi faunei sălbatice, a legislaţiei privind pescuitul şi acvacultura, etc.
Activitatea desfăşurată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în anul 2012, a avut ca scop realizarea atribuţiilor stabilite prin lege precum şi realizarea obiectivelor din:
- Planul de management;
- Programul de guvernare privind protecţia mediului înconjurător;
- Programul de activitate al ARBDD pentru anul 2012.

ARBDD - Raport de activitate 2012