Rezervaţia Biosferei - Delta Dunarii            Coordonate ARBDD


820243 - Tulcea, Romania
Str. PORTULUI 34A
O.P.3 C.P. 32

Tel. centrala:
+40 240 51 89 24
+40 240 51 89 25
Tel. secretariat:
+40 240 51 89 45
Fax: +40 240 51 89 75
e-mail: arbdd@ddbra.ro

CertificareISO

Înfiinţare

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Detalii...Strategia de conştientizare publică

 1. Obiectivul strategiei
 2. Probleme cheie
 3. Grupuri ţintã

Educaţia şi activitatea de conştientizare a publicului pentru luarea deciziilor sunt componente cheie ale oricărei strategii de conservare a naturii. Astfel, se poate obţine o susţinere din partea publicului şi o promovare a dezvoltării durabile prin imbunatătirea gradului de cunoaştere şi întelegere a problemelor de mediu, atat în randul populaţiei locale cât şi al turiştilor.

Prin dezvoltarea unor programe coordonate de educaţie ecologică şi a unor strategii de educaţie si conştientizare a publicului larg se pot promova valori care să susţină întelegerea importanţei conservării naturii şi descurajarea activităţilor incompatibile cu dezvoltarea durabilă.


Oamenii, locuitorii şi vizitatorii, nu pot fi separati de natura deltei: prezenţa şi activitătile lor au un impact important asupra patrimoniului deltei.

Ţinând cont de acest lucru, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) şi-a stabilit ca obiectiv major creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei locale, a vizitatorilor şi a altor grupuri de interes din Delta Dunării.

Strategia de Conştientizare a Publicului a fost dezvoltată, în anul 2000, cu sprijinul şi experienţa organizatiilor internaţionale, printr-un proces participativ care a implicat grupuri ţintă cheie din Delta Dunării.

Ea constituie primul pas în dezvoltarea colaborării şi comunicării reale dintre ARBDD şi celelalte grupuri interesate, de asemenea acţionând pentru îmbunătătirea comunicării interne în cadrul ARBDD.

Obiectivul strategiei - este de a sprijini conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale din Delta Dunării, sporind beneficiile socio-economice pentru populaţia locală din Delta Dunării, şi durabilitatea financiară a ARBDD, prin implementarea unei strategii de conştientizare a publicului integrate şi bine orientate.

Realizarea strategiei a fost finantată de Banca Mondială, în cadrul Proiectului GEF Biodiversitatea Deltei Dunării, şi a fost facilitată de către organizaţia Fauna & Flora Internaţional.

Există un număr de particularităti legate de modul în care a fost concepută această strategie, care ar trebui menţionate:

 • Este prima strategie de conştientizare a publicului dezvoltată pentru o zonă protejată din România.


 • Un număr mare de grupuri ţintă au fost implicate îndeaproape în pregătirea strategiei.


 • Modurile de abordare participative utilizate au ajutat la dezvoltarea unei strategii integrate, mai eficiente si convenabile.


 • ARBDD a recunoscut importanta consultării grupurilor ţintă în politica de luare a deciziilor.


 • Abordarea participativă s-a dovedit a fi eficientă în reducerea conflictului, în schimbarea atitudinii, în crearea parteneriatelor şi rãspândirea informaţiilor.


 • S-a efectuat o abordare pe larg a conştientizării publicului, recunoscându-se necesitatea implicării mai multor organizatii si utilizării de mecanisme diferite pentru a construi conştientizarea nu numai în ARBDD si în deltă, dar şi referitoare la marile problemele sociale şi de mediu .
Probleme cheie

Principalele probleme cheie identificate pentru Strategia de Conştientizare Publică şi Educaţie Ecologică sunt:

1. Poluarea

2. Întelegerea motivelor pentru stabilirea RBDD

3. Imaginea publică a ARBDD

4. Greutăţile economice şi sociale ale populatiei locale

5. Comunicarea internă în cadrul ARBDD

6. Comunicarea între ARBDD si grupurile ţintă locale

7. Diversele corpuri administrative implicate în managementul RBDD

8. Educaţia de mediu si conştientizarea

9. Interpretarea legislaţiei

10. Exploatarea resurselor naturale

11. Potenţialul turistic nefructificat

12. Menţinerea culturii şii a tradiţiilor locale

Grupuri ţintã

O mare varietate de grupuri diferite au un interes în deltă sau o influenţează într-un fel sau altul. Această strategie a fost proiectată să acopere un public cât mai mare posibil, dar este vital ca constientizarea publicului să se poatã concentra asupra anumitor grupuri cheie, precum:

 • Populatia locală (toate comunităţile din RBDD, cei ce folosesc resursele deltei)


 • Turiştii


 • Autoritătile locale (toti factorii de decizie legislativi şi executivi, inclusiv Consiliul Judeţean Tulcea, guvernul, politicienii)


 • ARBDD (personalul administrativ şi agentii ecologi)


 • Mass media (ziare, radio, televiziune)


 • Oamenii de afaceri şi investitorii care actionează în RBDD


 • Copiii, elevii si profesorii


 • Donatorii nationali şi internaţionali


 • ONG-urile locale


 • Specialiştii


 • Grupurile religioase


 • Locuitorii din Tulcea


 • Populaţia mai în vârstă


 • Partenerii internaţionali


 • Grupurile la nivel naţional

» sus în pagină

 

Copyright © 2007 Rezervatia Biosferei - Delta Dunarii. Toate drepturile rezervate.    
despre noi | relatii cu publicul | constientizare si educatie | reglementare-autorizare | dezvoltare - program de investitii | gestiunea deseurilor | relatii internationale | localizare | dunarea | prezentare generala | biodiversitate | populatie | galerie foto | informatii publice | mediatizari | forme de turism pe teritoriul RBDD | reguli de desfasurare a turismului in RBDD | centre de informare si educatie ecologica | trasee turistice | societati de turism | adrese utile | contact
webdesignagency.ro