Rezervaţia Biosferei - Delta Dunarii            Coordonate ARBDD


820243 - Tulcea, Romania
Str. PORTULUI 34A
O.P.3 C.P. 32

Tel. centrala:
+40 240 51 89 24
+40 240 51 89 25
Tel. secretariat:
+40 240 51 89 45
Fax: +40 240 51 89 75
e-mail: arbdd@ddbra.ro

CertificareISO

Înfiinţare

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Detalii...Dezvoltare - Programe şi proiecte

 1. Reconstrucţie Ecologică
 2. Lista propunerilor de proiecte ale ARBDD aprobate de Consiliul Ştiinţific
 3. Implementare proiecte interne şi internaţionale
 4. Programul achiziţiilor publice pe anul 2010
 5. Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2010

Informare de presă 23 septembrie 2008- finalizare lucrări de investiţii

 

Reconstrucţie ecologică în RBDD

Condiţiile naturale specifice din Delta Dunării au fost afectate în trecut prin lucrările executate pe teritoriul RBDD şi în bazinul hidrografic al Dunării. Principalele activităţi antropice din Deltă care au avut influenţe directe asupra mediului deltaic au fost:

 • amenajarea canalului Sulina pentru navigaţie maritimă, continuată cu unele lucrări hidrotehnice actualizate permanent;


 • programele de valorificare a resurselor naturale din deltă, exagerate şi lipsite de fundament ştiinţific, între anii 1950-1989, când s-au îndiguit în Deltă aproape 110.000 de hectare, unde s-au executat numeroase canale şi alte lucrări cu repercursiuni negative asupra mediului.

Rezultă că, pe o suprafaţă de cca ¼ din teritoriul Deltei, omul a intervenit în mod brutal asupra ecosistemelor deltaice, refacerea lor fiind o problemă cât se poate de dificilă.
Condiţiile ecologice din Deltă au fost sensibil influenţate şi de activităţile antropice desfăşurate în întregul bazin hidrografic al Dunării:

 • îndiguirea Luncii Dunării;


 • construirea barajelor pe Dunăre, acumulările hidrotehnice, lucrările antierozionale şi captările de apă ( în special pentru irigaţii);


 • dezvoltarea activităţilor economice din bazinul Dunării (industria, agricultura, energetica, transporturile etc.).
 • Înrăutăţirea calităţii apelor Dunării a condus la apariţia în lacurile Deltei a unor fenomene hidrologice deosebit de grave, provocând o puternică eutrofizare a apelor datorită creşterii conţinutului de nutrienţi.

În cadrul programelor de reconstrucţie ecologică au fost luate în consideraţie criterii bazate pe creşterea potenţialului natural sau a biodiversităţii unei zone unde există potenţial de conservare pentru renaturarea ecosistemelor degradate antropic, sau cu potenţial ecologic latent pentru crearea de noi habitate de o mare valoare naturală. Renaturarea zonelor îndiguite din Delta Dunării a constituit o componenta principală în cadrul obiectivelor finanţate de Banca Mondială prin proiectul GEF: „Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării".

Deteriorarea habitatelor naturale ale Deltei Dunării, produsă prin amenajarea incintelor agricole, stuficole, piscicole şi silvice a impus acţiuni concrete de redresare şi reconstrucţie ecologica care să aducă ecosistemele la o stare mai apropiată de cea iniţială, anterioară îndiguirii şi explotării acestor zone.

Acţiunea de reconstrucţie ecologică a început în anul 1994 cu incinta Babina, în suprafaţă de 2.100 de hectare, proiectele ulterioare mărind suprafaţa reconstruită ecologic la peste 15.000 ha.
Materializarea dezideratelor ecologice, în ceea ce priveşte reconstrucţia ecologică a zonelor îndiguite din Delta Dunării, a avut loc prin refacerea regimului de inundabilitate naturală în cazul incintelor agricole posibil de realizat doar prin proiecte tehnice care să asigure legatura cu braţele Dunării. Cea mai economică variantă pentru obţinerea acestui scop a constituit-o metoda breşelor (deschiderilor în digurile de contur). În cazul incintelor piscicole principalul deziderat ecologic a fost ameliorarea calităţii apelor şi stării trofice în habitatele acvatice.

Deoarece îmbunătăţirea regimului hidrologic este premisa pentru funcţionarea tuturor ecosistemelor din Delta Dunării, aceasta a fost considerată o sarcină de primă urgenţă în abordarea tuturor lucrărilor de renaturare planificate. Pentru redresarea situaţiei pe teritoriul RBDD s-au executat lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor naturale în următoarele zone: Matiţa-Merhei, Magearu-Cardon, Gorgova-Uzlina, Şontea-Fortuna, Dunavăţ-Dranov, Roşu-Puiu, Somova-Parcheş şi Babina-Cernovca.
Refacerea funcţiilor ecologice atrage după sine şi dezvoltarea resurselor tipice zonei şi activităţilor tradiţional-economice ale populaţiei locale: pescuitul, vânătoarea, recoltarea stufului, păşunatul, recreerea.

Redresarea regimului hidrologic şi a funcţiilor hidrologice înseamnă, pentru aceste zone, recâştigarea şi stabilirea modalităţilor de gestionare durabilă a resurselor prin următoarele funcţii ecologice:

 • habitat pentru plante şi animale tipice zonelor aluviale;


 • habitat şi zonă de reproducere pentru peşti;


 • habitate şi zone de reproducere pentru păsări acvatice şi limnicole;


 • rezervor pentru biodiversitate şi asigurarea resurselor genetice;


 • biocoridor şi schimb genetic;


 • producţie biologică;


 • circuit biogeochimic al elementelor;


 • reţinerea de sedimente şi fixare de substanţe toxice;


 • biofiltru pentru Marea Neagră.


În acelaşi timp este necesară cunoaşterea consecinţelor benefice ale lucrărilor de reconstrucţie ecologică efectuate şi stabilirea modalităţilor de gestionare a resurselor naturale generate de zonele renaturate.

 

 

Lista propunerilor de proiecte ale ARBDD aprobate de Consiliul Ştiinţific (2007) (2010)

Programul achiziţiilor publice pe anul 2010

Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2010


» sus în pagină

 


Copyright © 2007 Rezervatia Biosferei - Delta Dunarii. Toate drepturile rezervate.    
despre noi | relatii cu publicul | constientizare si educatie | reglementare-autorizare | dezvoltare - program de investitii | gestiunea deseurilor | relatii internationale | localizare | dunarea | prezentare generala | biodiversitate | populatie | galerie foto | informatii publice | mediatizari | forme de turism pe teritoriul RBDD | reguli de desfasurare a turismului in RBDD | centre de informare si educatie ecologica | trasee turistice | societati de turism | adrese utile | contact
webdesignagency.ro