Regulament "Vreau sa traiesc. Ajuta-ma!"

 1. Viziunea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării despre un viitor mai bun pentru biodiversitatea specifică pe care o protejeaza poate fi imbunatatita prin implicarea societatii civile.
 2. Obiectivul general al acestui proiect este extinderea conştientizării publice asupra pericolelor, antropice sau naturale, la care este supusă biodiversitatea. Concret, trebuie să începem prin gesturi simple, gesturi care spun ceva despre noi şi prin care dezvoltăm oportunităţi și mentalităţi.
 3. „Vreau să trăiesc. Ajută-mă!” este un concept educaţional inovativ, în premieră pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Partenerii acestui proiect: sunt reprezentaţi de donatori, care vor fi de acord să  se implice în problemele ce privesc conservarea biodiversității  prin intermediul celui mai la îndemână mediu: website-ul ARBDD, care poate fi folosit ca un canal extrem de valoros de educare.Păsările  din RBDD, cu toate curiozităţile lor, vor putea fi urmărite accesând filmele documentare postate pe website.
 4. În acest context, orice persoană fizică sau juridică poate deveni  susţinător al unei  specii alese, fiind o formă  personală de ajutor acordat pentru derularea programelor de protejare şi conservare precum şi o formă de creare a unei legături speciale, de suflet cu animalele.
 5. Contribuţiile  băneşti vor asigura îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în habitate şi dezvoltarea de habitate noi.
 6. Procedura de adopţie este deschisă tuturor: persoanelor fizice, familiilor, şcolilor, asociaţiilor/fundaţiilor, instituţiilor, societăţilor comerciale şi  companiilor, fiecare specie poate avea mai mulţi susţinători.
 7. Donaţiile pot fi realizate sub formă de depuneri în numerar sau transfer bancar în contul pentru "DONAŢII", deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea IBAN RO08TREZ64120370101XXXXX, cu menţiunea campaniei susţinute. Persoanele fizice pot face donaţii plătind direct la casieria instituţiei.   
 8. Odată donaţiile făcute şi înscrierea în baza de date a susţinătorilor, se va proceda, prin grija responsabililor din cadrul echipei acestui proiect, la completarea/transmiterea pe e-mail a unui document de adopţie sub forma unui certificat prin care se indică identitatea persoanei “adoptive” şi menţiunea «Membru de onoare al comunităţii “Vreau să trăiesc. Ajută-mă!”». Acesta va oferi şi posibilitatea de a participa la acţiunile organizate în cadrul proiectului de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, începând cu participarea la activităţi de hrănire a animalelor pe perioada hivernală şi până la cele de mai complexe, de reparare a cuiburilor, de recondiţionare a infrastructurii de informare.
 9. În cadrul proiectului  se vor desfăşura activităţi ce au ca scop creşterea nivelului de conştientizare în strânsă conexiune cu activităţile concrete de conservare; aceste activităţi vizează diseminarea rezultatelor activităţilor implementate prin proiect.
 10. În funcţie de fondurile existente, activitățile propuse se referă la procesul de refacere a unui habitat natural în sensul îmbunătăţirii sau menţinerii stării favorabile de conservare sau refacerea funcţiilor unor ecosisteme care au fost diminuate sau degradate ca urmare a unor activităţi, de obicei antropice. Refacerea acestor funcţii trebuie sa conducă la menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor şi a habitatelor.
 11. Sub deviza: Vizitează-ne zilnic şi alătură-te comunităţii  „Vreau să trăiesc. Ajută-mă!”, fiecare gest simplu în parte, sub forma unei donaţii, poate schimba într-un fel lucrurile. Este de o importanţă critică să înţelegem că depinde de fiecare dintre noi, ca prin fapta noastră să dăm un exemplu pozitiv şi să trezim spiritul civic în semenii noştrii. Donând, fiecare participant va alege o adopţie simbolică care va reprezenta angajamentul său pentru conservarea biodiversităţii, sprijinind eforturile pentru protejarea componentelor acesteia.
 12. Mediatizarea acţiunilor din proiect se va realiza prin publicarea de comunicate/ informări de presă pe website-ul propriu al ARBDD, în scopul asigurării posibilităţii colaborării  în viitor cu posibili parteneri de proiect, pentru promovarea informaţiilor şi activităţilor desfăţurate. Pagina web, prin secţiunea rezervată acestui proiect va asigura vizualizarea imaginilor din perimetrul habitatelor şi va fi utilizată pentru  informarea  publicului larg privind promovarea rezultatelor obţinute prin desfăşurarea activităţilor propuse.