Transparenţă

Certificatul nr. 1/2012 de «MEMBRU DE ONOARE AL COMUNITĂŢII “VREAU SĂ TRĂIESC. AJUTĂ-MĂ!”» a fost acordat  S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. care prin susţinere financiară şi încredere, ne-a oferit posibilitatea refacerii unui habitat natural în sensul reluării funcţiilor unor ecosisteme care au fost diminuate sau degradate ca urmare a unor activităţi, de obicei antropice. Refacerea acestor funcţii trebuie să conducă la menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor şi a habitatelor.

Solicitare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări  de reparaţii platformă cuibărit pelicanul creţ
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării solicită, din partea operatorilor economici abilitaţi, oferte pentru execuţia de lucrări de reparaţii platformă cuibărit pelicanul creţ, CPV: 45453000-7
Cerere oferte lucrări de reparaţii
Cerere oferte sericii de supraveghere a lucrărilor

COMUNICAT DE PRESĂ – 4 decembrie 2012 – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Apa Nova Bucureşti  îmbunătăţesc condiţiile de cuibărit ale pelicanilor
Campania de conştientizare publică prin gesturi simple ”VREAU SĂ TRĂIESC. AJUTĂ-MĂ!” este un proiect prin care Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.)  urmăreşte să trezească interesul populaţiei în a se implica în problemele ce privesc mediul înconjurător şi conservarea biodiversităţii prin gesturi simple.
Viziunea A.R.B.D.D. despre un viitor mai bun pentru biodiversitatea specifică Rezervaţiei poate fi conturată şi, atât cât i se permite, prin sprijinul acordat de către societatea civilă. Concret, trebuie să începem prin gesturi simple, gesturi care spun ceva despre noi şi prin care îi putem educa şi pe alţii, pentru că dezvoltând oportunităţi, dezvoltăm mentalităţi. Astfel, sub deviza: Vizitează-ne zilnic şi alătură-te comunităţii  „Vreau să trăiesc. Ajută-mă!”, fiecare gest simplu în parte, sub forma unei donaţii, poate schimba într-un fel lucrurile.
Vezi comunicat