Rezervaţia Biosferei - Delta Dunarii            Coordonate ARBDD


820243 - Tulcea, Romania
Str. PORTULUI 34A
O.P.3 C.P. 32

Tel. centrala:
+40 240 51 89 24
+40 240 51 89 25
Tel. secretariat:
+40 240 51 89 45
Fax: +40 240 51 89 75
e-mail: arbdd@ddbra.ro

CertificareISO

Înfiinţare

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Detalii...Mediatizări

  1. Proiecte/ Acte normative supuse dezbaterii publice/ Acte noi
  2. Acte de reglementare/autorizare emise
  3. Anunţuri dezbateri publice
  4. Anunturi achizitii publice
  5. Activitatea de pescuit
  6. Resurse umane

 

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TERITORIUL REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII

-----------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT DE PRESĂ - 11 noiembrie 2011 - ARBDD şi-a prezentat rezultatele activităţilor de monitorizare la Conferinţa vulturului codalb

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează în perioada  1.03.2009 – 29.02.2012 proiectul DANUBEPARKS Danube River Network of Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
Printre obiectivele acestui proiect se numără şi îmbunătăţirea conservării speciilor emblematice în ariile naturale protejate dunărene. Dintre acestea, vulturul codalb (Haliaeetus albicilla), considerat o specie pe cale de dispariţie, constituie subiectul unui program internaţional de monitorizare, iniţiat încă de la mijlocul anilor ‘70 de Suedia şi la care, ulterior, au aderat toate ţările din nordul Europei.
Pentru promovarea şi punerea în practică a diverselor acţiuni de protecţie a acestei specii, în perioada 17 – 19 octombrie a.c. s-a desfăşurat Conferinţa vulturului codalb, organizată deParcul Naţional Duna-Drava în localitatea Szecsard din Ungaria. Tema principală a constituit-o prezentarea rezultatelor activităţilor de monitorizare a speciei pe teritoriul ariile protejate asociate în proiectul DANUBEPARKS în vederea evaluării stării actuale a vulturului codalb şi elaborarea unor măsuri de protecţie şi conservare.  

Vezi comunicat

-----------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT DE PRESĂ - 9 noiembrie 2011 -Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării găzduieşte conferinţa de informare şi conştientizare susţinută de  Asociaţia Hidrogeologilor din România

Pe 14 noiembrie 2011, ora 11,30, la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Asociaţia Hidrogeologilor din România (AHR) va susţine o conferinţă de informare şi conştientizare a populaţiei privind necesitatea protecţiei mediului, organizată în cadrul proiectului Protejaţi apa, esenţa vieţii tuturor speciilor pe Terra! – Campanie Naţională de Informare şi Conştientizare a populaţiei privind necesitatea protecţiei apei. Proiectul este finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu prin "Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului", aprobat de Ordinul 1181/2010 Ministerul Mediului şi Pădurilor .

Vezi comunicat

Alte informatii: Prezentarea proiectului ; comunicatul de presă privind organizarea conferinţelor naţionale; broşura de prezentare

-----------------------------------------------------------------------------------------

INFORMARE DE PRESĂ - 17 octombrie 2011 - Website nou pentru ARBDD!
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) lansează
versiunea îmbunătăţită a website-ului www.ddbra.ro

În data de 17 octombrie a.c. va fi lansată versiunea îmbunătăţită a website-ului www.ddbra.ro. Noua versiune se realizează în cadrul proiectului ”Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”, proiect implementat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta (ASDD) în perioada 2011 – 2012, în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.
Website-ul funcţional încă din prima perioadă de implementare se va constitui ca o platformă de comunicare dedicată în special celor care doresc să se documenteze şi să aibă acces la informaţii cât mai complexe legate de biodiversitate în Delta Dunarii.
Proiectul ”Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” se numără printre eforturile Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta şi ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării de informare, conştientizare şi educare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii.

Vezi informare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICARE

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu sediul în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, strada Portului nr. 34 A, tel. 0240/518924, fax : 0240/518975, cod poştal 820243, e-mail: arbdd@ddbra.ro, titular la P.U.Z. „Construire centru de vizitare”, cu amplasamentul în Sulina str. I, nr. 118, judeţul Tulcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la ARPM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informaţiile privin varianta de plan pot fi consultate la sediul ARPM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului nr. 34A, de luni până vineri între orele 8-14.
Observaţiile, comentariile şi sugestiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul ARPM Galaţi, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării primului anunţ, respective 15 zile calendaristice de la publicarea celui de al doilea anunţ.

Copiile anunţului publicat în mass-media: 13.10.2011; 17.10.2011

Data afişării notificării pe site: 13.10.2011

------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICARE

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu sediul în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, strada Portului nr. 34 A, tel. 0240/518924, fax : 0240/518975, cod poştal 820243,           e-mail: arbdd@ddbra.ro şi Consiliul Judeţean Tulcea cu sediul în localitatea Tulcea, strada Păcii, nr.20, judeţul Tulcea, tel.0240/511 960, fax: 0240 513 071, e-mail: office@cjtulcea.ro,  titulari ai  Strategiei Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a zonei Delta Dunării,  anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare conform prevederilor art. 11 alin (1), (2), (3) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi conform prevederilor din Ordinul  nr. 19 din   13 ianuarie 2010 emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi a deciziei Comitetului Special Constituit din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor de adoptare a Strategiei Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a zonei Delta Dunării,  fără realizarea raportului de mediu şi fără realizarea evaluării adecvate şi adoptarea fără aviz de mediu.

Alăturat va transmitem copia anuntului publicat īn mass-media

Data afişării notificării pe site: 30.09.2011

Evaluarea de mediu pentru Strategia Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015
Decizia privind Strategia Deltei Dunarii pentru perioada 2011-2015

STRATEGIA DELTEI DUNARII PENTRU PERIOADA 2011-2015

------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT DE PRESĂ - 1 septembrie 2011 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a început lucrările de execuţie la investiţia: „Reconstrucţia ecologică în amenajarea piscicolă Murighiol”

Pe 2 august 2011, la Murighiol, în prezenţa autorităţilor locale, a proiectantului general – SC POYRY ROMÂNIA SRL BUCUREŞTI şi a specialiştilor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a fost predat amplasamentul către Antreprenorul general al lucrărilor – SC CORAL SRL TULCEA.
Investiţia, în valoare de 7.339 mii lei (aprox. 1.800.000 euro), este finanţată din fondurile Ministerului Mediului şi Pădurilor şi este cuprinsă în Programul de guvernare pe anii 2009-2012. Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni, timp efectiv de lucru.
Ghiolul Murighiol, cu denumirea piscicolă eleşteul de creştere EC8, cu o suprafaţă de 334 ha, se află în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, aparţinând domeniului public de interes local în baza Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, şi este dat în administrare Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării prin Hotărârea Consiliului Local Murighiol.

Vezi comunicat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPORT privind incendiul produs în zona Vadu din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării  (20-21.08.2011)

În perioada 20-21 august 2011, s-a produs un incendiu în zona economică a RBDD care a afectat zona de vegetaţie uscată situată între localităţile Vadu şi Corbu din judeţul Constanţa.
Din informaţiile oferite de ISU Constanţa, se pare că incendiul a fost provocat de o ţigară aprinsă aruncată în vegetaţia uscată.
În urma verificărilor desfăşurate în perioada imediat următoare evenimentului în zona afectată de incendiu, de către personalul ARBDD, precum şi de către specialişti din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, s-a realizat o evaluare a zonei afectate de incendiere. În elaborarea evaluării au fost folosite şi informaţii obţinute de membrii Organizaţiei Neguvernamentale “Oceanic Club” din Constanţa, precum şi imagini aeriene obţinute de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa.

Vezi Raportul privind incendiul produs in zona Vadu

Mai multe imagini

------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ IMPORTANT- 29 august 2011

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă vizitatorii că în perimetrul Rezervaţiei este interzisă camparea, cu excepţia locurilor de campare autorizate, amenajate şi dotate corespunzător cerinţelor igienico-sanitare.

Menţionăm că în conformitate cu prevederilor Art. 12, pct.9 din Legea nr. 136 din  5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" constituie contravenţie camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiţii decât cele autorizate, precum şi nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 200 lei pentru persoane fizice şi de la 100 lei la 250 lei pentru persoane juridice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT DE PRESĂ - 1 august 2011 - Apariţia Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunţă apariţia Legii nr. 136/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533/28 iulie 2011.
Managementul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se realizează, în continuare, de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, care este „instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor”.
Una dintre cele mai importante noutăţi aduse de Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” este cea referitoare la managementul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”. Astfel, potrivit legii,”pe lângă Administraţia Rezervaţiei se înfiinţează Consiliul consultativ de administrare, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul rezervaţiei şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi dezvoltare durabilă a zonei, cu rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele reprezentanţilor săi, precum şi în procesul de elaborare şi adoptare a planului de management al rezervaţiei”.

vezi comunicat

Legea nr. 136/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/2011 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Hotarârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora

------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA de eliberare a permiselor de pescuit comercial şi vizarea permiselor

vezi procedura

ORDIN Nr. 44/1195 din 18 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICARE

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu sediul în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, strada Portului nr. 34 A, tel. 0240/518924, fax : 0240/518975, cod poştal 820243, e-mail: arbdd@ddbra.ro şi Consiliul Judeţean Tulcea cu sediul în localitatea Tulcea, strada Păcii, nr.20, judeţul Tulcea, tel.0240/511 960, fax: 0240 513 071, e-mail: office@cjtulcea.ro în calitate de beneficiari,vă aducem la cunoştinţă elaborarea primei versiuni a  Strategiei Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015  pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a zonei Delta Dunării.
Solicităm prin urmare declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă pentru aprobarea Strategiei Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015 se supune procedurii evaluării de mediu, conform  HG 1076/2004.

Alăturat va transmitem copii ale anunţurilor publicate în mass-media.

Data afişării notificării pe site: 01.08.2011

STRATEGIA DELTEI DUNARII PENTRU PERIOADA 2011-2015

------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT DE PRESĂ - 29 iulie 2011- Apariţia Ordinului privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării anunţă apariţia Ordinului privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, emis în comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (159/24 iunie 2011) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor (1266/18 aprilie 2011) şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511/19 iulie 2011.
Prezentul ordin prevede la Art. 1. – alin. (2). că: Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei acvatice vii, în condiţiile legii.
Art. 2. alOrdinului privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportivprevede că: Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

vezi comunicatul

Ordinul nr. 159/1266/2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv īn ariile naturale protejate

Ordinul nr. 15 / 2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

Hotarārea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare īn pescuit si acvacultura

Ordinul nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" la solicitarea persoanelor fizice si juridice; Ordinul nr. 954/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" la solicitarea persoanelor fizice si juridice; Ordinul nr. 1775 din 30 decembrie 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMARE - 28 iulie 2011 - Practicarea activităţilor de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), conform atribuţiilor legale şi prin Serviciul de Inspecţie şi Pază Ecologică verifică modul în care se desfăşoară activităţile de turism şi agrement, respectiv cele de pescuit recreativ/sportiv şi de campare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Astfel, în perioada 22-23 iulie 2011 s-a desfăşurat o acţiune comună de control, pe uscat şi pe apă, la care au participat reprezentanţi ai Serviciului de Inspecţie şi Pază Ecologică din cadrul ARBDD şi reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea.
Acţiunea de verificare s-a finalizat cu aplicarea unui număr de 40 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea condiţiilor de pescuit recreativ/sportiv, camparea în locuri neautorizate, gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, reţinerea peştelui subdimensionat. Valoarea sancţiunilor aplicate a fost de 9285 lei.
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării doreşte ca pe viitor astfel de situaţii să fie evitate şi de aceea aduce la cunoştinţa turiştilor următoarele norme de conduită ce trebuiesc respectate în timpul vizitei în RBDD.

vezi informare

Ordinul nr. 342 din 2 iunie 2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii care pot fi capturate din mediul acvatic

------------------------------------------------------------------------------------------

Amplasamentele propuse pentru amenajarea zonelor de campare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Hotărârea Consiliului Ştiintific (februarie 2010)

------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT 1 iunie 2011


Pe teritoriul RBDD practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face numai în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv emis de către ARBDD. Menţionăm că permisul de pescuit recreativ/sportiv trebuie să fie însoţit de permisul de acces pe teritoriul RBDD.
Practicarea pescuitului sportiv/recreativ se face pe baza permisului de acces pe teritoriul RBDD, eliberat de ARBDD. Până la aprobarea noului act normativ privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, privind regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv.Proiecte/ Acte normative supuse dezbaterii publice

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor de agrement pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" [ proiect de act normativ modificat faţă de forma publicată pe site-ul MMP în data de 21.02.2011 ]

Proiect de Hotarāre a Guvernului

------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de Management pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

  1. Planul de Management pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
  2. Regulamentul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

----------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect de modificare a Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Acte normative noi

ORDIN NR. 29/991 din 8 martie 2011 privind prohibitia pescuitului īn anul 2011

 

ORDIN NR. 15 din 28 ianuarie 2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 127 din 28 decembrie 2010
pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN    Nr. 1066 din 20 octombrie 2010
privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi încadrarea acestora în categoria rezervaţiilor ştiinţifice

 

ORDIN   Nr. 975/172 din 22 iunie 2010
pentru aprobarea Normelor privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

 

Ordin privind prohibiţia pescuitului în anul 2010

 

Hotărârea Guvernului nr. 1519 din 2 decembrie 2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi a componenţei nominale a Consiliului Ştiinţific

 

Legea nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 

ORDIN   Nr. 610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

 

Hotârâre de Guvern 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
----------------------------------------------------------------------------------------------

Acte de reglementare/autorizare emise

Anunţuri autorizaţii de mediu


Anunţuri acorduri- privind decizia etapei de încadrare

Anunţuri privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţuri planuri

 

 


Anunţuri achiziţii publice

Anunturi achizitii publice

Publicaţii interne şi internaţionale

REVISTA REGIO editată de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional are ca scop informarea publicului larg şi a beneficiarilor programului în legătură cu stadiul de implementare al Regio Programul Operaţional Regional.  Prin intermediul Revistei Regio, Autoritatea de Management atinge unul dintre obiectivele stabilite de Comisia Europeană în regulamentele privind fondurile structurale, respectiv asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor europene nerambursabile şi informarea cu privire la contribuţia Uniunii Europene în dezvoltarea regională.

Regio - Programul Operational Regional

EUROPARC Federation: E-News April 2009

 
Copyright © 2007 Rezervatia Biosferei - Delta Dunarii. Toate drepturile rezervate.    
despre noi | relatii cu publicul | constientizare si educatie | reglementare-autorizare | dezvoltare - program de investitii | gestiunea deseurilor | relatii internationale | localizare | dunarea | prezentare generala | biodiversitate | populatie | galerie foto | informatii publice | mediatizari | forme de turism pe teritoriul RBDD | reguli de desfasurare a turismului in RBDD | centre de informare si educatie ecologica | trasee turistice | societati de turism | adrese utile | contact
webdesignagency.ro