X
Facebook Twitter YouTube

Proiectul “Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor de acces în comunitățile zonei FLAG cu grad mare de izolare și acces la servicii, patrimoniu natural și cultural“

Proiectul “Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor de acces în comunitățile zonei FLAG cu grad mare de izolare și acces la servicii, patrimoniu natural și cultural“

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării este beneficiarul unei finanțări nerambursabile din Fondul European pentru Pescuit – Programul Operațional pentru Pescuit, pentru implementarea Proiectului “Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor de acces în comunitățile zonei FLAG cu grad mare de izolare și acces la servicii, patrimoniu natural și cultural“.

Valoarea totală a proiectului:  9.900.122,58  lei (2.214.446 Euro)

Mecanismul de implementare a proiectului face obiectul Contractului de finanțare nr. 459/30.03.2015 între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management, și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de Beneficiar, și avizat de Compartimentul Regional al  Programul Operațional pentru Pescuit Tulcea.

Obiectivul general
al proiectului îl constituie consolidarea competitivității zonelor pescărești și crearea unor locuri de muncă în afara sectorului pescuitului din Delta Dunării.

Obiectivele specifice
ale proiectului sunt:
1. Refacerea căilor de acces în comunităţile zonei FLAG Delta Dunării cu grad mare de izolare şi acces dificil la servicii, patrimoniu natural şi cultural prin lucrări de decolmatare canale.
2. Crearea de noi locuri de muncă.  

Activitățile proiectului:

1. Elaborarea proiectului de execuţie „Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor de acces în comunităţile zonei FLAG cu grad mare de izolare şi acces dificil la servicii, patrimoniu natural şi cultural”
2. Executarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru decolmatarea a 15000 m canale din zonele FLAG Delta Dunării
3. Audit independent financiar al proiectului.
4. Informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele acestuia.   
5. Managementul proiectului                                                        

 Descriere proiectului