X
Facebook Twitter YouTube

Proiectul “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și amenajarea unei reţele de observatoare (în special pentru birdwatching)”

Proiectul “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și amenajarea  unei reţele de observatoare (în special pentru birdwatching)”

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării este beneficiarul unei finanțări nerambursabile din Fondul European pentru Pescuit – Programul Operațional pentru Pescuit, pentru implementarea Proiectului “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice  si amenajarea  unei reţele de observatoare (in special pentru birdwatching)“, în perioada 21 ianuarie 2015 – 30 septembrie 2015.

Valoarea totală estimată a proiectului : 4.033.761,12 lei

Mecanismul de implementare a proiectului face obiectul Contractului de finanțare nr. 441/21 ianuarie 2015, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management, și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de Beneficiar, și avizat de Compartimentul Regional al  Programul Operațional pentru Pescuit Tulcea.

Obiectivul principal al proiectului:

Promovarea ecoturismului în RBDD şi dezvoltarea infrastructurii si serviciilor legate de turism.

Obiectivele specifice:

1.Crearea de facilităţi în desfăşurarea activităţilor tipice de ecoturism în RBDD prin construirea şi instalatea de panouri informative care să marcheze traseele turistice.
2. Amenajarea unei retele de observatoare, în special pentru păsări.
3. Crearea de noi locuri de muncă.

Activitățile proiectului:

1.  Elaborarea proiectului de execuţie “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice  si amenajarea  unei reţele de observatoare (in special pentru birdwatching) “ şi a „Aplicaţiei Harta digitală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”.
2. Executarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru foişoarele de observaţie şi panouri de semnalizare - informare privind traseele turistice în zonele FLAG Delta Dunării.
3. Audit financiar independent al proiectului.
4. Informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele acestuia.
5. Managementul proiectului.

Descrierea proiectului
Anunțul de început (20.02.2015) / publicitate