X
Facebook Twitter YouTube

Derulate

Proiectul BeNatur - o mai bună gestionare și implementare a siturilor Natura 2000

Proiectul BeNatur - o mai bună gestionare și implementare a siturilor Natura 2000 Reducerea diversității biologice ( numărul, varietatea și variabilitatea organismelor ...
Mai multe detalii

Proiectul "Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) și regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature"

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013. Obiective generale: Reducerea ...
Mai multe detalii

Proiectul "Reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina"

Primăria Municipiului Tulcea derulează în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare ...
Mai multe detalii

Proiectul “Refacerea Habitatelor Naturale și Speciilor Sălbatice în cadrul siturilor Natura 2000 ROSPA0031 Şi ROSCI0065 din Delta Dunării”

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este beneficiarul proiectului “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, pentru ...
Mai multe detalii

Proiectul "Conservarea Pădurii Letea"

Prin implementarea proiectului, se urmărește menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității din aria naturală protejată Pădurea Letea prin ...
Mai multe detalii

Măsuri de management pentru situl (SCI) marin Natura 2000 ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină

Obiectivul general al proiectului este asigurarea bazelor unui management eficient al ROSCI0066 Delta Dunării-zona marină, din reţeaua ecologică Natura 2000, în scopul ...
Mai multe detalii

DANUBEPARKS STEP 2.0 Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare ...
Mai multe detalii

Proiectul ”Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” sau ”Delta Semper”

 Proiectul ”Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei ...
Mai multe detalii

Conservarea Biodiversităţii în Delta Dunării, (Danube Delta Biodiversity Project)

Proiectul "Conservarea Biodiversităţii în Delta Dunării"În anul 1990 o echipă coordonată de IUCN a investigat statutul de conservare al deltei, şi din acesta a ...
Mai multe detalii

Grupul Local pentru Pescărie durabilă în Delta Dunării

Proiectul "Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării"Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării implementează implementează proiectul “Grup local ...
Mai multe detalii

HABIT-CHANGE

Proiectul "HABIT-CHANGE"Management adaptativ la modificările induse de schimbările climatice, asupra diversităţii habitatelor din ariile protejate ...
Mai multe detalii

Proiect DANUBEPARKS – Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea Strategiilor Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării

Proiect DANUBEPARKS – Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea Strategiilor Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al ...
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea Reţelei Ştiinţifice a Mării Negre (UPGRADE Black Sea Scientific Network)

Proiectul "Îmbunătăţirea Reţelei Ştiinţifice a Mării Negre (UPGRADE Black Sea Scientific Network)"Proiectul reuneşte 49 parteneri din ţările de la Marea Neagră: ...
Mai multe detalii

Proiect Phare CBC RO-2005/017-539.01.01.20

Proiectul „Cooperarea transfrontalieră pentru demonstrarea multiplelor utilizări şi beneficii ale refacerii zonelor umede (în polderele Zagen şi Stensovsko ...
Mai multe detalii

Proiect de cooperare descentralizată între Italia, România, Moldova şi Ucraina

Proiect de cooperare descentralizată între Italia, România, Moldova şi UcrainaAvând drept obiectiv certificarea şi protecţia mediului din zona ...
Mai multe detalii