X

DANUBEPARKS STEP 2.0 Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării

DANUBEPARKS STEP 2.0
Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage / Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării), o continuare a proiectului DANUBEPARKS – Reţeaua de Arii Protejate ale Fluviului Dunărea – Dezvoltarea şi implementarea de strategii transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, implementat în perioada martie 2009 - februarie 2012.
Vezi Descrierea proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0
Relaţii suplimentare: www.danubeparks.org

COMUNICAT DE PRESĂ – 2 noiembrie 2012 – Ceremonia de Lansare a Proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0
Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 continuă succesul celor trei ani de cooperare transnaţională între Ariile Protejate Dunărene. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) a participat în perioada 22-24 octombrie, alături de partenerii proiectului din Austria, Germania, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Serbia şi Bulgaria, la evenimentele prilejuite de ceremonia lansării oficiale a proiectului, ce au avut loc în Ingolstadt, Germania.
După Ceremonia de Lansare, a avut loc prima Reuniune a Comitetului Director al proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0. Carl Manzano (Directorul Parcului Naţional Donau-Auen) a fost reales în funcția de Președinte și Purtător de cuvânt al Rețelei, în timp ce Eszter Buchert (Director adjunct al Parcului Naţional Duna-Drava) și Grigore Baboianu (Director Executiv al Administraţiei Rezervației Biosferei Delta Dunării) vor acționa în calitate de vice-președinți și vor reprezenta Rețeaua în special în evenimentele din secţiunea de Mijloc și de Jos a Dunării.
Vezi comunicat

COMUNICAT DE PRESĂ – 6 decembrie 2012 – Întâlnirea Grupului de Lucru Turism din cadrul Proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 continuă succesul celor trei ani de cooperare transnaţională între Ariile Protejate Dunărene. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) a participat în perioada 28-30 noiembrie, alături de partenerii proiectului din Austria, Germania, Slovacia, Croaţia, Ungaria,  la Întâlnirea Grupului de Lucru Turism din cadrul pachetului de lucru 6 (WP6) – Crearea unei calităţi comune pentru servicii turistice comune. Întâlnirea a avut loc în Esztergom, Ungaria, fiind organizată de către partenerul de proiect Parcul Naţional Duna-Ipoly.         
Vezi comunicat
 
COMUNICAT DE PRESĂ – 25 martie 2013 – Instruirea Managerilor de Proiect şi  Întâlnirea Grupului de Lucru pe Turism, organizate în cadrul proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 continuă succesul celor trei ani de cooperare transnaţională între Ariile Protejate Dunărene. O delegaţie a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.), a participat în perioada 12 - 14 martie,  alături de partenerii proiectului din Austria, Germania, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Bulgaria, la Instruirea Responsabililor de Proiect din fiecare arie protejată (Seminar de Leadership) şi la Întâlnirea Grupului pe Lucru pe Turism, organizate de către  Parcul Naţional Djerdap, Serbia.
În prima zi a întâlnirii a avut loc cea de-a treia instruire (Seminar de Leadership) la care au participat responsabilii proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0 din fiecare arie protejată, în scopul pregătirii pentru sarcina de a conduce anumite activităţi pe parcursul implementării proiectului, îmbunătăţirii continue a comunicării şi a înţelegerii din cadrul echipei. În această sesiune, subiectul instruirii a fost Moderarea (tehnici de moderare – „6 paşi” în moderare, fraze uzuale, metode de a îmbunătăţi procesul de moderare, moderarea unei conferinţe telefonice, moderarea unei conferinţe, tipologii umane dificile, etc., cu activităţi pe grupuri, brainstorming, ş.a.m.d.).
Vezi comunicat

COMUNICAT DE PRESĂ – 29 MAI 2013 – DANUBEPARKS evaluează educaţia de mediu de-a lungul Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
În concordanţă cu obiectivele definite ale acestui proiect, se va implementa un set de activităţi prin care se urmăreşte dezvoltarea unor oferte comune şi linii directoare pentru turismul în natură, definite ca scopuri comune de dezvoltare a calităţii acestuia.
Vezi comunicat

INVITAŢIE la vernisajul expoziţiei “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”,  Tulcea, 5 iunie 2013
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării vă invită să luaţi parte la vernisajul expoziţiei care reuneşte cele mai bune lucrări participante la concursul internaţional de creaţie cu tematică ecologică „O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, organizat în parteneriat cu Liceul de Artă “George Georgescu” Tulcea. Evenimentul va avea loc la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din Tulcea, în data de 5 iunie, la ora 13:00.
Obiectivul concursului este, ca prin intermediul unor creaţii dedicate protejării naturii, prin artă, să se conştientizeze şi să se menţină constant interesul opiniei publice, şi în special al tinerei generaţii, asupra necesităţii conservării ecosistemelor naturale. Mesajul artistic devine astfel semnal, atenţionare si contribuţie la sensibilizarea factorilor responsabili şi decizionali, dar în acelaşi timp reprezintă un factor al educaţiei pentru mediu, un instrument în încercarea de atragere şi implicare a publicului în conservarea şi protecţia fluviului DUNĂREA şi a DELTEI DUNĂRII.
Vezi Invitaţie

COMUNICAT DE PRESĂ – 6 iunie 2013
Miercuri, 5 iunie 2013, a avut loc la Tulcea vernisajul expoziţiei intitulate „O şansă Dunării albastre“, parte a proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0 – Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării, finanţat prin Programul Sud-Estul Europei 2007-2013.
Organizată anual, începând din 2000, manifestarea îşi propune să prezinte problemele de mediu legate de Dunăre prin recursul la o perspectivă artistică ce exprimă viziunea unor tineri elevi de la liceele de artă din mai multe ţări dunărene, în ideea creşterii conştientizării publicului, actorilor locali şi a factorilor de decizie cu privire la însemnătatea protejării ecosistemelor şi biodiversităţii fluviului ca fundament al unui mediu curat, dar şi ca vectori principali ai dezvoltării durabile.
Vezi comunicat

INFORMARE DE PRESĂ – 17 iunie 2013 – Tur de evaluare pentru ofertele educaționale din Rețeaua DANUBEPARKS
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
În contextul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, adoptată în 2011, care îşi propune să dezvolte o strategie durabilă pentru oameni şi natură, Reţeaua DANUBEPARKS are un rol important în domeniul educaţiei ecologice şi a sustenabilităţii, fiind constituită din Ariile Protejate Dunărene situate între Pădurea Neagră în Vest şi Marea Neagră la Est.
În cadrul proiectului, pachetul de lucru WP6 - Turism - Crearea unei calităţi comune pentru servicii turistice comune, partenerul City of Ingolstadt a organizat în perioada 28.05 – 14.06.2013, un Tur de Evaluare pentru ofertele educaţionale pentru turismul în natură de pe traseul Dunării, incluzând toate Ariile Protejate partenere şi posibili viitori parteneri. Pe parcursul unei călătorii de trei săptămâni, în lunile mai şi iunie, au fost vizitate numeroase Centre de Vizită, trasee tematice, oferte destinate educaţiei ecologice a vizitatorilor din ariile protejate partenere în proiect.
Vezi informare
     

COMUNICAT DE PRESA – 1 iulie 2013
La sfârșitul lunii iunie a acestui an au fost desemnați câștigătorii celei de-a paisprezecea ediții a expoziției itinerante intitulate „O şansă Dunării albastre“, parte a proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0 – Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării implementat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării şi finanţat prin Programul Sud-Estul Europei 2007-2013.
Tema expoziţiei o constituie Dunărea, cu accent pe problemele legate de mediu, subliniate prin viziunea artistică a unor tineri elevi de la licee de artă din România, Bulgaria, Slovacia şi Austria. La concurs au participat aproximativ 200 de lucrări din domeniul artelor vizuale, premiile fiind acordate de un juriu de specialitate din care fac parte cinci personalităţi din lumea artistică: Ibrahim Keita – Muzeul de Artă Tulcea, Dorel Găină şi Andrei Budescu –  Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Liliana Rusu – pictor, Ovidiu Felipov – Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Facultatea de Arte.
Vezi comunicat

COMUNICAT DE PRESĂ - 26 august 2013
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) are deosebita plăcere de a anunţa organizarea la Tulcea a Festivalului Internaţional al Dunării, în data de 1 septembrie 2013, cu prilejul Zilei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Evenimentul face parte dintre acţiunile Proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0. implementat de ARBDD în calitate de partener, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013) şi intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Cooperarea transnațională în domeniul protecției naturii are nevoie şi de sprijinul populației locale din zonele în care se află Ariile Protejate. De asemenea, Ariile Protejate au responsabilitatea educației ecologice. Prin urmare, în cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe activități pentru a face rețeaua DANUBEPARKS pe înțelesul populației  din interiorul și din jurul Ariilor Protejate.
Vezi comunicat

COMUNICAT DE PRESĂ – 2 septembrie 2013 – Festivalul Internaţional al Dunării
Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, celebrată pe 1 septembrie, a fost marcată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) prin organizarea la Tulcea a Festivalului Internaţional al Dunării. Evenimentul face parte din acţiunile Proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0. implementat de ARBDD în calitate de partener, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013) şi intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Reprezentanţi din 15 Arii Naturale Protejate s-au reunit, pentru 3 zile de colaborare fructuoasă, în cel mai potrivit loc, la Tulcea, oraşul de la porţile Deltei Dunării. Aici s-au desfăşurat Reuniunea Comitetului Director, vizite în teren şi Ateliere de Lucru, precum şi Festivalul Internaţional al Dunării.
Vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ – 6 noiembrie 2013 – Protecţia naturii şi navigaţia, teme ale Conferinţei internaţionale comune DANUBEPARKS STEP 2.0 şi NEWADA duo
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
O delegaţie a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) a participat luna trecută la Conferinţa Comună Cros-sectorială desfăşurată la Kulturfabrik Hainburg, chiar pe malul Dunării,  ce a reunit reprezentanți ai diferitelor grupuri de interese, pentru a stabili şi iniția noi proiecte de cooperare. Oferind o axă vitală şi o identitate comună, o cale navigabilă internațională şi un refugiu pentru speciile pe cale de dispariție, fluviul Dunărea îndeplinește o largă varietate de funcții. Este o provocare să aduci laolaltă interese diferite, însă cooperarea dintre diferite sectoare poate aduce sinergii comune. De aceea, cooperarea dintre Reţeaua DANUBEPARKS şi Reţeaua NEWADA – administraţiile căilor navigabile de-a lungul fluviului – a ajuns la un nou nivel prin această conferinţă cros-sectorială.
Vezi comunicat

 
COMUNICAT DE PRESĂ – 12 noiembrie 2013 – Expoziţia itinerantă “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” prezentată în Slovacia
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) împreună cu alte 14 organizaţii partenere din Austria, Germania, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Serbia şi Bulgaria implementează proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013). Unul dintre obiectivele sale este promovarea unei “Identităţi dunărene” comune în toate regiunile partenere şi pentru acest scop au fost prevăzute în cadrul proiectului o serie de evenimente culturale, festivaluri şi expoziţii.
Cu această ocazie A.R.B.D.D. organizează concursul cu tematică ecologică intitulat “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” în parteneriat cu Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea. Competiţia a fost lansată în România în anul 2000, mai întâi la nivel naţional, iar începând cu anul 2010 a fost extinsă la nivel internaţional şi expoziţia a devenit itinerantă. Anul acesta, la cea de-a XIV-a ediţie, competiţia „O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” şi-a reconfirmat valoarea bucurându-se de participarea a aproximativ 200 de lucrări înscrise de licee de artă din România, Bulgaria, Slovacia şi Austria.
Vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ – 20 noiembrie 2013 – DANUBEPARKS a elaborat Liniile Directoare de calitate pentru ofertele educaţionale ale ariilor naturale protejate dunărene
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
În concordanţă cu obiectivele proiectului, se implementează un set de activităţi prin care se urmăreşte dezvoltarea unor oferte comune şi linii directoare pentru turismul în natură, definite ca scopuri comune de dezvoltare a calităţii acestuia.
În contextul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării adoptată în 2011, care îşi propune să dezvolte o strategie durabilă pentru oameni şi natură, Reţeaua DANUBEPARKS, constituită din 17 Arii Protejate Dunărene situate între Munţii Pădurea Neagră în Vest şi Marea Neagră la Est, are un rol important în domeniul sustenabilităţii şi educaţiei ecologice. Dunărea, cel mai internaţional fluviu din lume, străbate 10 ţări europene, găzduind, de-a lungul a 2857 km, o mare varietate culturală şi naturală care merită să fie cunoscută mai bine de către vizitatori.
Vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ – 2 decembrie 2013 – DANUBEPARKS: Monitorizarea Lăstunului de mal la nivelul bazinului Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
În cadrul acţiunilor din proiect dedicate monitorizării şi administrării siturilor Natura 2000 se regăseşte activitatea de monitorizare, la nivelul bazinului Dunării, a Lăstunului de mal (Riparia riparia), considerat o specie reprezentativă a calităţii habitatelor fluviale dinamice. Această pasăre cuibăreşte în colonii ce cuprind un număr variabil de indivizi, cuiburile fiind amenajate la capătul unor galerii săpate în pereţii verticali ai malurilor din lunca Dunării. Astfel de habitate se întâlnesc pe tot parcursul Dunării dar sunt mai rare în deltă datorită cotelor relativ mici ale malurilor Dunării.
vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ - 4 Martie 2014 - Ariile Protejate din Reţeaua DANUBEPARKS au fost prezentate Comisiei Europene

Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 continuă succesul celor trei ani de cooperare transnaţională între Ariile Protejate Dunărene. O delegaţie a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) a participat în perioada 19 - 20 februarie 2014, alături de partenerii proiectului din Austria, Germania, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Bulgaria, la Instruirea Responsabililor de Proiect din fiecare arie protejată (Seminar de Leadership) şi la Conferinţa Comună ETC-SEE pe problematica proiectelor de protecţia naturii sub conducerea Green Mountain, organizate la Bruxelles, Belgia.
Motivul pentru care aceste activităţi au fost organizate la Bruxelles cu toţi coordonatorii de proiect DANUBEPARKS a fost oportunitatea de a ne exprima la nivel european: întâlniri cu membri ai Parlamentului European şi ai Comisiei Europene şi participarea la Conferinţa Finală a Proiectului Green Mountain, cu care am cooperat în cadrul procesului de capitalizare a rezultatelor iniţiat de programul ETC-SEE. Am avut astfel ocazia de a face, pentru prima dată, o prezentare a cooperării din Reţeaua DANUBEPARKS impreună cu întreaga echipă transnaţională. Activitatea de inventariere a populaţiei de Vultur codalb ce a avut loc simultan, în 12 ianuarie 2014, în toate ariile protejate din Reţeaua DANUBEPARKS a fost aleasă spre exemplificare. Programul conferinţei a condus la mai multe discuţii despre planurile de Infrastructură Verde ale Uniunii Europene, incluzând perspective pentru Ariile Protejate la nivel de macroregiune pentru acest concept.  
vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ – 11 aprilie 2014 – Expoziţia “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” prezentă la Comisia Europeană de la Bruxelles
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 continuă succesul celor trei ani de cooperare transnaţională între Ariile Protejate Dunărene. În cadrul proiectului, pachetul de lucru 2 (WP2) - Activităţi de comunicare, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării organizează în parteneriat cu Liceul de Artă „George Georgescu” Concursul  de Proiecte de Afişe cu tematică ecologică intitulat “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”. Începând cu anul 2010 concursul a devenit internaţional,  o selecţie cu cele mai bune lucrări ale fiecărei ediţii a fost prezentată în oraşe situate de-a lungul Dunării, în cadrul proiectului DANUBEPARKS – Reţeaua Dunăreană de Arii Protejate – Dezvoltarea şi Implementarea Strategiilor Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
vezi comunicat
 

COMUNICAT DE PRESĂ – 28 aprilie 2014 – Protecţia naturii şi navigaţia, la al doilea pas,  DANUBEPARKS STEP 2.0 şi NEWADA Duo
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
O delegaţie a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a participat, în această lună, la Seminarul Comun Trans-sectorial desfăşurat la Krems, în Valea Wachau, Austria, organizat în cadrul proiectelor NEWADA Duo şi DANUBEPARKS STEP 2.0. Temele de discuţie au fost legate de comunicarea şi colaborarea mai strânsă la nivel naţional. La seminarul care a urmat primei Conferinţe ce a avut loc în toamna trecută în Hainburg (Austria), au participat 40 de reprezentanţi ai ariilor protejate din cadrul Reţelei DANUBEPARKS şi ai autorităţilor din domeniul navigaţiei.
vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ – 29 aprilie 2014 – DANUBEPARKS: Monitorizarea codalbului la nivelul bazinului Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
În cadrul acţiunilor din proiect dedicate monitorizării şi administrării siturilor Natura 2000 se regăseşte activitatea de monitorizare a codalbului, la nivelul bazinului Dunării.  Vulturul codalb (Haliaeetus albicilla) este cea mai mare pasăre răpitoare din regiunea Dunării și una dintre cele mai spectaculoase păsări din lunca Dunării. Această specie nu este doar o bun indicator pentru starea "sănătoasă" a habitatelor dar este şi una dintre speciile emblematice pentru abordarea transnațională a conservării în cadrul reţelei DANUBEPARKS.
vezi comunicat
   


COMUNICAT DE PRESĂ – 30 aprilie 2014 – DANUBEPARKS: Conferinţa Plopului Negru din Bazinul Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
În cadrul acţiunilor din proiect dedicate monitorizării şi administrării siturilor Natura 2000 se regăseşte activitatea de conservarea a unei importante specii fanion pentru pădurile de luncă din bazinul Dunării: Plopul negru (Populus nigra L.).  Această specie forestieră este considerată indicator important pentru evaluarea stării habitatelor dunărene şi a dinamicii pădurilor aluviale aflate de-a lungul fluviului şi ale afluenţilor. Pădurile zonelor inundabile se diferenţiază de celelalte ecosisteme forestiere, în special prin cel mai mare ritm de creştere şi prin reacţia rapidă la schimbările climatice şi de habitat. Acestor păduri trebuie să li se acorde o atenţie deosebită pentru că sunt foarte vulnerabile la adversităţi. Se găsesc în regiuni intens populate, cu climat arid, de stepă şi silvostepă, sunt relativ dispersate, au pondere scăzută în teritoriul respectiv şi de aceea acestea trebuie să fie atât protejate şi conservate cât şi refăcute acolo unde acestea au fost distruse. 
vezi comunicat
 


COMUNICAT DE PRESĂ
– 6 iunie 2014 – Vernisajul expoziţiei „O şansă Dunării albastre”
Cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, 5 iunie 2014, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a organizat la Tulcea vernisajul expoziţiei intitulate „O şansă Dunării albastre“, parte a proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0 – Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării, finanţat prin Programul Sud-Estul Europei 2007-2013.
Organizată anual, începând din 2000, manifestarea îşi propune să prezinte problemele de mediu legate de Dunăre prin recursul la operspectivă artistică ce exprimă viziunea unor tineri elevi de la liceele de artă din mai multe ţări dunărene, în ideea creşterii conştientizării publicului, actorilor locali şi a factorilor de decizie cu privire la însemnătatea protejării ecosistemelor şi biodiversităţii fluviului ca fundament al unui mediu curat, dar şi ca vectori principali ai dezvoltării durabile.
vezi comunicat
 

COMUNICAT DE PRESĂ – 30 iunie 2014 – Câştigătorii competiţiei “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, ediţia 2014
În data de 29 iunie 2014, de Ziua Dunării, au fost desemnaţi câştigătorii celei de-a XV-a ediţii a competiţiei intitulate „O şansă Dunării albastre“, parte a proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0 – Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării implementat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării şi finanţat prin Programul Sud-Estul Europei 2007-2013.
Tema competiţiei o constituie Dunărea, cu accent pe problemele legate de mediu, subliniate prin viziunea artistică a unor elevi de la licee de artă din România, Bulgaria şi Slovacia. La concurs au participat aproximativ 250 de lucrări realizate cu diverse tehnici: pictură, grafică, colaj, mixmedia etc, premiile fiind acordate de un juriu de specialitate.
vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ – 8 iulie 2014 – Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene – DANUBEPARKS, propuneri pentru viitor
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Acest proiect este al doilea proiect implementat de Reţeaua Dunăreană a ariilor naturale protejate – DANUBEPARKS şi constituie, prin activităţile sale paşi importanţi în atingerea obiectivelor generale ale Reţelei: Constituirea unui „Coridor Verde” al Fluviului Dunărea pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării şi promovarea zonelor dunărene ca destinaţii turistice, precum şi dezvoltarea capacităţii şi competenţei managementului ariilor naturale protejate dunărene ca vectori pentru implementarea măsurilor de protejare a siturilor Natura 2000 şi pentru implementarea Strategiei UE a Regiunii Fluviului Dunărea (SUERD). În acest sens, o preocupare importantă a membrilor Reţelei DANUBEPARKS o constituie identificarea paşilor viitori în realizarea obiectivelor menţionate.
vezi comunicat


COMUNICAT DE PRESĂ – 9 iulie 2014 – Schimb de experienţă: Strategia UE a Regiunii Mării Baltice şi Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene DANUBEPARKS
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Acest proiect este al doilea proiect implementat de Reţeaua dunăreană a ariilor naturale protejate – DANUBEPARKS şi constituie, prin activităţile sale încă un pas important în atingerea obiectivelor generale ale Reţelei: Constituirea unui „Coridor Verde” dealungul fluviului Dunărea pentru conservarea patrimoniului natural şi pentru promovarea zonelor dunărene ca destinaţii turistice, precum şi dezvoltarea capacităţii şi competenţei managementului ariilor naturale protejate dunărene ca vectori pentru implementarea măsurilor de protejare a siturilor Natura 2000 şi pentru implementarea Strategiei UE a Regiunii Fluviului Dunărea (SUERD).
În acest sens, o preocupare importantă a membrilor Reţelei DANUBEPARKS o constituie identificarea posibilităţilor de organizare a Reţelei într-o formă instituţională adecvată, menită să-i crească capacitatea de accesare a fondurilor disponibile şi de implementare a proiectelor specifice, pe baza experienţei acumulate de organizaţii sau asociaţii de nivel european (Strategia UE pentru Regiunea Mării Baltice, Organizaţia Alparks, etc.). De interes pentru Reţeaua DANUBEPARKS o constituie experienţa acumulată în implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Mării Baltice.
vezi comunicat 


COMUNICAT DE PRESĂ – 18 august 2014 – Reţeaua Ariilor Naturale Dunărene – DANUBEPARKS, Festivalul Internaţional al Dunării, 2014
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Acest proiect este al doilea proiect implementat de Reţeaua dunăreană a ariilor naturale protejate – DANUBEPARKS şi constituie, prin activităţile sale, paşi importanţi în atingerea obiectivelor generale ale Reţelei: Constituirea unui „Coridor Verde” al Fluviului Dunărea pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării şi promovarea zonelor dunărene ca destinaţii turistice, precum şi dezvoltarea capacităţii şi competenţei managementului ariilor naturale protejate dunărene ca vectori pentru implementarea măsurilor de protejare a siturilor Natura 2000 şi pentru implementarea Strategiei UE a Regiunii Fluviului Dunărea (SUERD). În acest sens, o preocupare importantă a membrilor Reţelei DANUBEPARKS o constituie identificarea paşilor viitori în realizarea obiectivelor menţionate.
Recent s-a desfăşurat în Serbia în localităţile Sombor şi Bački Monoštor două evenimente importante derulate în cadrul proiectului: şedinţa Comitetului de Coordonare a Proiectului (Steering Committee) şi o nouă ediţie a Festivalului Internaţional al Fluviului Dunărea.
Vezi comunicat

COMUNICAT DE PRESĂ – 1 octombrie 2014 – Conferinţa finală a Proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0 / Constituirea Asociaţiei DANUBEPARKS
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a implementat ca partener, în perioada 01.10.2012 – 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 - Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platformă pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
Unul din principalele obiective în cadrul proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0 a fost stabilirea unei structuri organizaţionale durabile pentru Reţeaua DANUBEPARKS în strânsă cooperare cu actorii din regiunea Dunării. Astfel, Conferinţa finală a proiectului DANUBEPARKS STEP 2.0, desfăşurată în perioada 11-13 septembrie la Budapesta, a fost conectată de un alt eveniment important pentru cooperarea viitoare: prima Adunare Generală a Asociaţiei DANUBEPARKS recent înfiinţată, inclusiv alegerea consiliului de administraţie. Constituirea Asociației DANUBEPARKS, a avut la bază schimbul de experiență cu alte Rețele de Arii Naturale Protejate, analiza structurii membrilor rețelei și discuții intense privind prioritățile proiectelor viitoare.
Vezi comunicat