X

Proiectul BeNatur - o mai bună gestionare și implementare a siturilor Natura 2000

Proiectul BeNatur - o mai bună gestionare și implementare a siturilor Natura 2000
Reducerea diversității biologice ( numărul, varietatea și variabilitatea organismelor vii ) afectează nu numai mediul natural ci şi obiectivele noastre economice și sociale. Importanța conservării biodiversității, precum și posibilele consecințe ale faptului de a nu face acest lucru, o transformă într-o problematică internațională. Este deosebit de important să se mențină și consolideze ecosistemele, oferindu-le spațiu pentru a-şi dezvolta toate funcțiile lor și a putea reacționa flexibil la schimbările climatice și efectele presiunii umane. Cu Directivele Păsări și Habitate, UE a oferit un temei juridic solid pentru conservarea naturii ca bază pentru patrimoniul natural al UE. Acea din urmă stabilește rețeaua Natura 2000, care nu este un sistem strict de rezervații naturale în care sunt excluse toate activitățile umane, ci dimpotrivă, poate include rezervații naturale proprietate privată și/sau în care activitatea umană este puternic prezentă. Din mai multe motive , managementul și implementarea Natura 2000 este de multe ori dificilă și controversată. Aplicarea unei astfel de Directive este de multe ori foarte dificil ă din cauza lipsei de instrumente adecvate la nivel național pentru implementarea concretă, și a combinației de interese economice care afectează mediul țintă. Presiune severe asupra mediului sunt cauzate de turism, agricultură și infrastructură, precum și de prezența mai multor specii exotice de floră. Per ansamblu fragmentarea este foarte mare și dificil de menţinut.

Obiectiv general
Confruntarea cu pierderile de biodiversitate prin definirea unor planuri comune de acțiune și strategii de conservare a patrimoniului natural și a peisajului în SEE, cu accent special asupra habitatelor și speciilor protejate prin Directivele 92/43/CEE și 09/147/UE privind eco- regiuni tipice și/sau site-uri amenințate de variații de mediu cauzate de schimbările climatice și de un management defectuos .

Rezultate așteptate
BE - NATUR va oferi rezultate și instrumente concrete care să permită definirea unor posibile căi de creştere, valorificând maximum de experienţă comună prin cooperare transnațională. Principalele rezultate ale activităților planificate sunt descrise mai jos :
- Strategia Transnațională Comună pentru un mai bun management și îmbunătățirea siturilor Natura 2000, ca instrument de planificare a direcție pentru activitățile viitoare de protecție a mediului ( Ref. WP3 )
- Un instrument de monitorizare care să ia în considerare dispozitive specifice deja pregătite la nivelul UE ( și în alte proiecte de cooperare ), și cerințele Directivei, datele colectate vor fi utile pentru a evalua succesul obținut, și activități vor oferi o serie de date comparabile care pot fi exploatate pentru viitoarele evaluări ale evoluției situației ( Ref WP3 ) ;
- Planurile Transnaționale Comune de Acțiune asupra habitatelor țintă comune și a speciilor selectate de PP pentru a răspunde concret la Directiva CEE 92/43 ; planurile vor fi adoptate la nivel local și prezentate pentru aprobare la organismele naționale competente din fiecare țară PP , în conformitate cu procedurile necesare ( Ref. WP3 ) ;
- Intervenții directe și indirecte ( proiecte pilot ), pentru implementarea Strategiei Transnaționale Comune, care va fi realizată printr-o cooperare public- privată, cu scopul de a le susține şi la finalizarea proiectului și pentru replicarea acestora în alte zone din aceeași regiune ( ref . WP4 ) .

  BeNatur - o mai bună gestionare și implementare a siturilor Natura 2000
Malurile râurilor şi lacurilor, precum şi fundul corpurilor acvatice sunt habitate importante care găzduiesc numeroase animale și plante. Ele oferă loc pentru reproducere, adăpost și hrană pentru animalele care trăiesc, se hrănesc sau se reproduc în sau lângă apă. Malurile și țărmurile pot fi constituite din straturi de noroi, nisip, pietricele sau bolovani. Stufărişul, ierburile şi arborii riverani le stabilizează împotriva forței apei. (....)

(sursa: www.be-natur.it)