X

Proiectul "Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) și regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature"

>>> www.pannature.org

>>> PLAN COMUN DE MANAGEMENT

Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) și regiunea Prutul de Jos (RPJ)  - PAN Nature

Program Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013  MIS ETC 1716
(prezentarea proiectului: română / engleză)

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană  în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013.

Obiective generale:
Reducerea pierderilor de biodiversitate și îmbunătățirea nivelul de trai al populației locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră  a DD și RPJ, și consolidarea implicării comunitare în regiune.

Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru managementul transfrontalier al ariilor protejate din regiune prin promovarea activităților Comisiei Trilaterale Comune (CTC);
2. Asistarea MD în înfiinţarea unei Rezervaţii a Biosferei în zona Prutului de Jos; 
3. Extinderea ariilor protejate din partea ucraineană a DD și realizarea unei reabilitări - pilot a ecosistemelor din  zonele umede degradate;
4. Consolidarea cooperării în managementul  Rezervației Transfrontaliere a Biosferei "DD " (RO/UA);
5. Stabilirea unui  sistem comun de prevenire și avertizare în caz de incendiu în Rezervația Transfrontalieră a Biosferei “DD” (RO/UA).

Grupuri țintă:
1) 220 de oameni de știință și specialişti din cele trei rezervaţii (RBDD, RBD, RPJ);
2) 18 membri ai CTC din cele 3 țări;
3) Factori locali interesaţi: 2.000 de pescari profesioniști, 3.000 de recoltatori de stuf, 2.000 de vânători;
4) Aproximativ 250.000 de turiști care vizitează zonele protejate în fiecare an;
5) Companiile care furnizează servicii de navigație și de transport maritim în zona DD (8);
6) Autoritățile de management al situaţiilor de urgență care operează în zona țintă;
7) Aproximativ 15 ONG-uri locale din zona țintă, implicate în protecția mediului în zona proiectului.

Beneficiarii finali:
1) 3 rezervaţii (RBDD, RBD, RPJ);
2) Autoritățile regionale de protecție a mediului din RO și UA și Ministerul Mediului din MD;
3) 3 autorități de management al apei în zona țintă;
4) RO, UA, MD și comunitatea științifică internațională
5) Sectoare economice: pescuit, vânătoare, turism, transport și navigație, recoltarea stufului;
6) Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). 

Rezultate:
1) Un mai bun management al biodiversității și resurselor naturale din regiune, inclusiv activităţi regulate ale CTC și un centru comun de comunicare și instruire;
2) Activităţile de bază pentru înfiinţarea unei Rezervaţii a Biosferei în zona Prutului de Jos (MD) sunt finalizate incluzând un birou echipat, personal instruit și documentaţia pregătită;
3) Ecosistemele zonelor umede degradate din partea UA a zonei de proiect sunt reabilitate;
4) Sistemul comun de prevenire și avertizare de incendiu este creat;
5) O îmbunătățire a sensibilizării opiniei publice cu privire la importanţa conservării biodiversității și utilizarea rațională a resurselor naturale pentru o mai bună calitate a vieții;
6) Reducerea pierderilor de biodiversitate.

21- 23 octombrie 2014: Prima Întâlnire a Comisiei Comune Trilaterale (JTC) şi a Grupurilor de lucru care să sprijine activitatea JTC pe cele 3 domenii specifice: restaurare ecologică, conservarea biodiversităţii, utilizarea durabilă a resurselor:
- prezentarea activităților proiectului (engleză)
- comunicat de presă (engleză); http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=733&t=/Comunicare/Evenimente/La-Tulcea-a-avut-loc-prima-intalnire-a-Comisiei-Trilaterale-Comune http://ecopresa.md/index.php/ro/campanii-media/arii-protejate-campanie/item/946-la-tulcea-a-avut-loc-prima-%C3%AEnt%C3%A2lnire-a-comisiei-trilaterale-comune https://www.facebook.com/pages/Agen%C8%9Bia-Moldsilva/209470295892500
  COMUNICAT DE PRESĂ – 4 decembrie 2014 – Prima Sesiune de Instruire în sisteme GIS
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) implementează, în parteneriat cu Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), în perioada 30.12.2013 - 30.10.2015, proiectul „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature” (CODE MIS-ETC 1716).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră  a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos şi consolidarea implicării comunitare în regiune.
Una dintre acţiunile care contribuie la atingerea obiectivului este asigurarea transferului de cunoştinţe şi bune practici în managementul rezervaţiilor naturale. În acest scop, Centrul pentru Studii Regionale Ucraina a organizat, în Vîlkovo, o sesiune de instruire în sisteme GIS cu participarea reprezentanţilor ariilor naturale din cele 3 ţări. S-a reconfirmat faptul că activitatea de colectare a datelor, analiza și evaluarea acestora, crearea bazei de date comune, a reţelei trilaterale de centre de formare şi comunicare virtuale sunt necesare pentru creşterea capacităţii tehnice şi umane în monitorizarea mediului. Implementarea activităţilor va îmbunătăți schimbul de informaţii de mediu, comunicarea, cooperarea şi coordonarea dintre ariile naturale protejate pentru un mai bun management al mediului, conservare a biodiversităţii şi utilizare raţională a resurselor naturale.
Vezi comunicat

4 - 5 februarie 2015: A doua Întâlnire a Comisiei Comune Trilaterale (JTC) şi a Grupurilor de lucru care să sprijine activitatea JTC pe cele 3 domenii specifice: restaurare ecologică, conservarea biodiversităţii, utilizarea durabilă a resurselor:

La Cahul se desfășoară a doua ședință a Comisiei Trilaterale Comune
03.02.2015   152  În perioada 3 - 5 februarie curent, la Cahul se va desfășura a doua ședință a Comisiei Trilaterale Comune (JTC) din cadrul Proiectul transfrontralier „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protejarea biodiversităţii şi dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării şi Prutul Inferior - Natura PAN". La ședință vor participa și membrii  grupurilor de lucru pentru sprijinirea activității Comisiei Trilaterale Comune România, Ucraina, Republica Moldova.
Întrunirea este organizată de Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Agenției „Moldsilva". Activitatea Comisiei Trilaterale Comune se va axa pe evaluarea progresului implementării proiectului, soluționarea problemelor de implementare, iar activitatea grupurilor de lucru va avea în prim plan probleme de reconstrucţie ecologică, conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a resurselor, dar și obiectivele planului de management comun și analiza comparativa a legislației de mediu din România, Republica Moldova, Ucraina.
Amintim că proiectul transfrontralier are ca obiectiv general reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări complexe a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos inclusiv consolidarea implicării comunitare în regiune. Scopul acestor întâlniri este îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi tehnice pentru managementul transfrontalier al zonelor protejate din regiunea Deltei Dunării şi Prutul de Jos. /
(http://www.moldsilva.gov.md/lib.php?l=ro&idc=270&t=/Comunicare/Evenimente&year=2015&month=2&& )

Consolidarea ariilor natural protejate discutate la Cahul
09.02.2015   53 
Recent la Cahul s-a desfășurat lucrările celei de a doua ședințe a Comisiei Trilaterale Comune (JTC) din cadrul Proiectul transfrontralier „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protejarea biodiversităţii şi dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării şi Prutul Inferior - Natura PAN". La ședință au participat reprezentanții a tuturor partenerilor din cadrul proiectului și membrii grupurilor de lucru pentru sprijinirea activității Comisiei Trilaterale Comune România-Ucraina-Republica Moldova atît înalți oficiali, funcționari din cadrul ministerelor de mediu, corpul diplomatic din cadrul Cosulatului General al României din Cahul cît și reprezentanții administrației publice locale. La eveniment au participat Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Tulcea, România, Lucian Eduard Simion, preşedintele Raionului Cahul, Avram Micinschi, Directorul Rezervației Biosferei Delta Dunării Vilkovo, Ucraina, Alexandru Voloșchevici, Petru Rotaru - Şeful Direcţiei Fond Forestier şi Arii Protejate din cadru Agenţiei „Moldsilva".
Circa 30 persoane au făcut parte din grupurile de lucru: reconstrucţie ecologică; conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a resurselor. Printre principalele obiective analizate pot fi enumerate: decolmatarea lacurilor, reconstrucţia arboretelor din lunca inundabilă, organizarea de inundaţii dirijate în rezervaţie, împădurirea terenurilor degradate şi afectate de eroziune, instalarea sistemului integrat de monitoring, toate acestea dar și altele au fost propuse de a se prezenta organelor de resort din fiecare țară pentru elaborarea ulterioară a proiectelor comune. Reamintim că obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos şi consolidarea implicării comunitare în regiune. Acest proiect este implementat de Agenţia „Moldsilva" în perioada 30.12.2013 - 30.10.2015 și finanțat prin Programul Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013.
(http://www.moldsilva.gov.md/lib.php?l=ro&idc=270&t=/Comunicare/Evenimente&year=2015&month=2&& )
- comunicat de presă (engleză);
http://ecopresa.md/index.php/ro/evenimente/item/1377-eveniment-la-cahul-pentru-sus%C8%9Binerea-%C8%99i-consolidarea-biodiversit%C4%83%C8%9Bii
https://www.facebook.com/pages/Agen%C8%9Bia-Moldsilva/209470295892500
https://www.facebook.com/pages/DeltaDunarii-Romania/179290178842697

COMUNICAT DE PRESĂ - 16 februarie 2015 - A doua Întâlnire a Comisiei Comune Trilaterale şi a Grupurilor de lucru
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lider al Proiectului PAN Nature, a participat la a doua Întâlnire a Comisiei Comune Trilaterale (JTC) şi a Grupurilor de lucru organizată de Agenţia „Moldsilva” la Cahul, Republica Moldova, în perioada 4- 5 februarie 2015. Activitatea Comisiei Trilaterale Comune s-a axat pe evaluarea progresului implementării proiectului, soluționarea problemelor de implementare, iar activitatea grupurilor de lucru a avut în prim plan probleme de reconstrucţie ecologică, conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a resurselor, dar și obiectivele planului de management comun transfrontalier și analiza comparativă a legislației de mediu din România, Republica Moldova, Ucraina. Dintre principalele obiective analizate menţionăm: decolmatarea lacurilor, reconstrucţia arboretelor din lunca inundabilă, împădurirea terenurilor degradate şi afectate de eroziune, instalarea sistemului integrat de monitoring. Aceste obiective se vor prezenta organelor de resort din fiecare țară pentru elaborarea ulterioară a proiectelor comune.
La întâlnire au participat reprezentanţii tuturor partenerilor proiectului, respectiv Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), precum şi reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor de mediu şi grupuri interesate de rezultatele proiectului, respectiv înalți oficiali, funcționari din cadrul ministerelor de mediu, corpul diplomatic din cadrul Consulatului General al României din Cahul, administrația publică locală. Obiectivul general al proiectului „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature” îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră  a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos.
vezi comunicat

____________________________________________________________________________________


COMUNICAT DE PRESĂ - 10 iunie 2015 - A treia Întâlnire a Comisiei Comune Trilaterale şi a Grupurilor de lucru

    Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lider al Proiectului PAN Nature, a participat la a treia Întâlnire a Comisiei Comune Trilaterale (JTC) şi a Grupurilor de lucru organizată de Centrul pentru Studii Regionale şi Rezervaţia Biosferei Dunărea la Vîlkovo, Ucraina, în perioada 27- 29 mai 2015. Activitatea Comisiei Trilaterale Comune s-a axat pe evaluarea progresului implementării proiectului, soluționarea problemelor de implementare, iar activitatea grupurilor de lucru a dezbătut obiectivele planului de management comun transfrontalier, analiza comparativă a legislației de mediu din România, Republica Moldova, Ucraina şi procedura necesară pentru declararea Rezervaţiei Naturale Prutul de Jos din Moldova ca rezervaţie a biosferei.
    Dintre principalele teme analizate menţionăm: reconstrucţia ecologică a zonelor umede, evaluarea stării biodiversităţii din fiecare arie protejată (specii protejate de floră, faună, gradul de utilizare a resurselor naturale, măsuri de conservare), instalarea sistemului integrat de monitoring şi de avertizare.
    La întâlnire au participat reprezentanţii tuturor partenerilor proiectului, respectiv Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), precum şi reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor de mediu şi grupuri interesate de rezultatele proiectului.

>>> Comunicat de presă


____________________________________________________________________________________


COMUNICAT DE PRESĂ - 28 iulie 2015 - INSTRUIRE IN DOMENIUL RECONSTRUCŢIEI ECOLOGICE

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lider al Proiectului PAN Nature, a organizat în Tulcea, în perioada 20-24 iulie 2015, o sesiune de instruire în care şi-a prezentat experienţa privind restaurarea zonelor umede. Instruirea a avut ca scop imbunătăţirea nivelului de calificare al specialiștilor din Ucraina și Republica Moldova în refacerea ecosistemelor zonelor umede și management integrat. Într-o manieră interactivă, în cadrul sesiunii au fost prezentate noţiuni teoretice şi practice privind reconstrucţia ecologică, necesitatea, rolul şi beneficiile acestor proiecte de renaturare în Europa şi Delta Dunării, studii de caz. A fost organizată şi o vizită în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru a vedea rezultatele proiectelor derulate de-a lungul timpului.    

   Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează, în parteneriat cu Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), în perioada 30.12.2013- 30.10.2015, proiectul „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature” (CODE MIS-ETC 1716).
    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră  a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos.
Proiectul este susţinut de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 2.020.033,43 Euro, respectiv 8.961.070,30 Lei, reprezentând 89,39% din bugetul total al proiectului de 2.259.798 Euro, respectiv 10.024.689,91 Lei.
   Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
   Pentru mai multe detalii despre Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 vizitaţi www.ro-ua-md.net.
   Persoană de contact: Viorica BÎSCĂ, Manager General Proiect Pan Nature, tel. 0240/518945, e-mail: arbdd@ddbra.ro.

>>> Comunicat de presă


_________________________________________________

    Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lider al Proiectului „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature- cod MIS-ETC 1716”, a participat la evenimentul organizat de Ministerul Mediului, în parteneriat cu Agenția „Moldsilva", Consiliul raional Cahul și Rezervația Naturală „Prutul de Jos  ce s-a desfăşurat la Cahul, Republica Moldova, în perioada 28- 29 octombrie 2015. Evenimentul a inclus Festivalul Eco-Cultural „Toamna de Aur în Lunca Prutului" care a avut loc la Slobozia Mare și a reunit expoziții gastronomice, a meșterilor populari cu participarea autorităților publice locale din zonă, ansambluri folclorice. Acest festival a avut un impact pozitiv asupra populației locale, iar desfășurarea următoarelor ediții se va realiza cu implicarea mai multor instituții cointeresate. Cea de-a doua parte a evenimentului a fost organizată de către Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO şi a constat într-un atelier de lucru privind „Constituirea Rezervației Biosferei Prutul de Jos" cu participarea experților UNESCO, fiind discutate toate posibilitățile şi implicaţiile cu autoritățile publice locale și populația interesată. Reprezentantul oficial UNESCO a menţionat faptul că va sprijini procesul de creare a Rezervației Biosferei Prutul de Jos prin consultanță și oferirea de oportunități pentru susținerea proiectelor necesare atingerii acestui scop.

   La eveniment au participat reprezentanţii tuturor partenerilor proiectului, respectiv Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), precum şi reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor de mediu şi grupuri interesate de rezultatele proiectului, administrația publică locală. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră  a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos.
Proiectul este susţinut de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 2.020.033,43 Euro, respectiv 8.961.070,30 Lei, reprezentând 89,39% din bugetul total al proiectului de 2.259.798 Euro, respectiv 10.024.689,91 Lei.
 
   Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Persoană de contact: Viorica BÎSCĂ, Manager General Proiect, tel. 0240/518945, e-mail: arbdd@ddbra.ro.
 
    Pentru mai multe detalii despre Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 vizitaţi www.ro-ua-md.net.

>>> comunicat de presa

publicat: 4 noiembrie 2015


_________________________________

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, lider al Proiectului „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature- cod MIS-ETC 1716”, a organizat în perioada 28- 29 noiembrie 2016, Întâlnirea Comisiei Comune Trilaterale (JTC4) şi a Grupurilor de lucru care să sprijine activitatea JTC pe cele 3 domenii specifice: restaurare ecologică, conservarea biodiversităţii, utilizarea durabilă a resurselor. La intâlnire au participat reprezentanţii tuturor partenerilor proiectului, respectiv Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), precum şi reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor de mediu şi grupuri interesate de rezultatele proiectului, administrația publică locală. Scopul acestor întâlniri este îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi tehnice pentru managementul transfrontalier al zonelor protejate din regiunea Deltei Dunării şi Prutul de Jos. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos. Proiectul este susţinut de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 2.020.033,43 Euro, respectiv 8.961.070,30 Lei, reprezentând 89,39% din bugetul total al proiectului de 2.259.798 Euro, respectiv 10.024.689,91 Lei. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Persoană de contact: Viorica BÎSCĂ, Manager General Proiect, tel. 0240/518945, e-mail: arbdd@ddbra.ro. Pentru mai multe detalii despre Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 vizitaţi www.ro-ua-md.net.

>>> Comunicat de presă

publicat: 29.11.2016

_____________________________

Comunicat de presă: CONFERINŢA DE ÎNCHEIERE PROIECT PANNATURE
15 decembrie 2016

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de lider al Proiectului „Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Delta Dunării (DD) şi regiunea Prutul de Jos (RPJ) - PAN Nature”, co – finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, organizează la Tulcea în ziua de 16 decembrie 2016, Conferinţa de încheiere a proiectului. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei locale prin introducerea unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi Regiunii Prutul de Jos şi consolidarea implicării comunitare în regiune. 
   Proiectul este implementat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în parteneriat cu Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (UA), Rezervaţia Naturală Prutul de Jos (MD), Departamentul de Management al Bazinului Dunării (UA), Ministerul Mediului (MD), Consiliul Raional Cahul (MD), Agenţia Moldsilva (MD), Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului a Regiunii Odessa (UA) şi Centrul pentru Studii Regionale (UA), în perioada 30.12.2013 - 31.12.2016. Proiectul este susţinut de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 2.020.033,43 Euro, respectiv 8.961.070,30 Lei, reprezentând 89,39% din bugetul total al proiectului de 2.259.798 Euro, respectiv 10.024.689,91 Lei. 
   Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. 
   Persoană de contact: Viorica BÎSCĂ, Manager General Proiect, tel. 0240/518945, e-mail: arbdd@ddbra.ro. Pentru mai multe detalii despre Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007- 2013 vizitaţi www.ro-ua-md.net.

>>> Comunicat de presă

>>> Galerie foto

publicat: 15 decembrie 2016