Rezervaţia Biosferei - Delta Dunarii            Coordonate ARBDD


820243 - Tulcea, Romania
Str. PORTULUI 34A
O.P.3 C.P. 32

Tel. centrala:
+40 240 51 89 24
+40 240 51 89 25
Tel. secretariat:
+40 240 51 89 45
Fax: +40 240 51 89 75
e-mail: arbdd@ddbra.ro

CertificareISO

Înfiinţare

Odată cu declararea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1990) a fost înfiinţată şi instituţia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al Rezervaţiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Detalii... 

Relaţii internaţionale

 1. Cooperare internaţională
 2. Convenţii internaţionale (Rio, Berna, Patrimoniu mondial, Ramsar, Bonn, Espoo, Aarhus, Dunărea)
 3. Planuri şi strategii internaţionale (Sevilla, Madrid)
 4. Proiecte interne şi internaţionale

Cooperare internaţională

Înca de la declararea Deltei Dunării şi a anexelor sale geo-morfologice ca rezervaţie a biosferei (1990), instituţiile specializate în protecţia mediului din străinătate şi-au manifestat interesul de a dezvolta relaţii de colaborare cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Interesul instituţiilor internaţionale specializate de a include RBDD în diferitele reţele de zone naturale cu problematică similară este demonstrat şi de recunoaşterea, încă din anul 1990, a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării de cele mai importante reţele de mediu:

Sigla

Site Descriere
www.ramsar.org Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională (RAMSAR)
http://whc.unesco.org/en/about/ Patrimoniul mondial natural şi cultural UNESCO
www.unesco.org/mab/
Programul “Omul şi Biosfera” (MAB) UNESCO
Pe lângă includerea RBDD în programele de informare şi schimburi de experienţă ale acestor reţele, de la înfiinţarea sa, RBDD a devenit membră a următoarelor organizaţii internaţionale:

www.eurosite.org
EUROSITE

www.europarc.org

FEDERAŢIA EUROPARC

certificatEUROPARC2010 certificatEUROPARC2011

De la înfiinţarea sa Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a încheiat acorduri de cooperare cu alte zone umede similare:

1. Protocol privind Acordul de Înfraţire şi Cooperare tehnică între Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (România) şi Asociaţia Marquenterre Nature (Franţa) (1991-1994, 1995-1998)

2. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Mediului (România) şi Ministerul Transportului, Lucrărilor publice şi Gospodărirea Apelor (Olanda) (1995-2000)- privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor, respectiv cooperarea în domeniul cercetării ecologice şi hidrologice pentru refacerea şi managementul sistemelor de ape şi a zonelor umede din Delta Dunării şi Olanda

3. Memorandum de Înţelegere între Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (România) şi Comitetul pentru Ecologie şi Resurse Naturale al Regiunii Astrahan (Federaţia Rusă) (1996)

4. Memorandum de Înţelegere între Parcul Naţional Biesbosch, Olanda şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (România), (1995-2000, 2001-2006), privind cooperarea în domeniul managementului, informării, educaţie de mediu, cercetare şi ecoturism în Delta Dunării şi Biesbosch

5. Memorandum de Înţelegere între Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare "Delta Dunării" (România) şi Administraţia Rezervaţiei Naturale Dunaiskiy Plavni (Ucraina), (1996-1999), privind cooperarea în domeniul instruirii personalului, studii asupra biodiversităţii, management, refacere ecologică şi conştientizare publică în cele două zone umede

6. Euroregiunea "Dunărea de Jos"
În august 1998 a fost înfiinţată Euroregiunea "Dunărea de Jos", care îşi propune printre altele şi promovarea unor acţiuni privind protecţia mediului, conservarea diversităţii biologice şi dezvoltarea durabilă.
În ultimul timp, atât specialiştii cât şi populaţia locală sunt convinşi că problemele de mediu nu pot fi rezolvate izolat. Graniţele dintre ţări nu pot opri propagarea dezastrelor cauzate de accidente ecologice.
Euroregiunea "Dunărea de Jos" cuprinde judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea (România), judeţul Cahul (Republica Moldova) şi Regiunea Odessa (Ucraina).

7. "Coridorul Verde al Dunarii"
În 2000 a luat fiinţă "Coridorul Verde" al Dunării, la iniţiativa României, prin încheierea unui protocol de colaborare între Ministerele Mediului din Bulgaria, Moldova, România şi Ucraina, prin care se va crea un sistem de zone protejate de-a lungul Dunării de Jos, inclusiv Delta Dunării.

8. Cooperarea pentru Zona Naturală Protejată transfrontieră a Deltei Dunării şi Prutului Inferior
În iunie 2000, Ministerele Mediului din Republica Moldova, România şi Ucraina au semnat Acordul de stabilire a "Zonei de protecţia naturii din Delta Dunării (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării- România, Rezervaţia Biosferei Dunărea - Ucraina) şi Prutul Inferior (Rezervaţia Ştiinţifică Prutul Inferior - Republica Moldova)"

9. Acord de Înfraţire şi Parteneriat (2002) între Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Parcul Regional Delta Padului din Emilia Romagna (Italia), privind cooperarea în domeniul informării, cercetării ştiinţifice şi monitoringului pentru managementul comun al zonelor costiere din deltele Padului şi Dunării.

10. Semnarea(2002) a Statutului Asociaţiei “Delta chiama Delta”, din care fac parte: Delta Padului(Italia); Parcului Ebru(Spania); Parcului Regional Briere(Franţa) şi RBDD(România).

11. Semnarea(2002) a Statutului Asociaţiei Deltelor Mediteraneene DELTA- MED, din care fac parte: Delta Padului (Italia), Delta Rhone (Franţa), Delta Ebru (Spania), RBDD (România), Delta Nilului (Egipt), Delta Evros (Grecia), Albufera de Valencia (Spania), Estuarul Guadalquivir (Spania).
Obiectivele Asociaţiei sunt constituirea unui forum permanent pentru analizarea, discutarea şi dialogarea cu problemele specifice unui mediu natural, acvatic, costier, producţia economică şi natura socială ce privesc deltele Mediteraneene, în special cu o vedere spre atingerea dezvoltării durabile în aceste delte.

12. Memorandumul de Înfraţire între Rezervaţia Naturală Torre Guaceto şi Zona Marină Protejată Brindisi (Italia); Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (România) şi Rezervaţia Marină Naturală Miramare, Golful Trieste (Italia).
În cadrul acestui acord de colaborare, încheiat în iunie 2005, organizaţiile administrative ale Rezervaţiei Marine Naturale Miramare şi Rezervaţiei Naturale Tore Guaceto şi Zonei Marine Protejate, şi a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, sprijinite de către Ministerul Mediului şi Protecţiei Teritoriale Italia, vor planifica împreună acţiuni cu scopul de a întări conservarea patrimoniului natural prin creşterea implicării comunităţilor locale, sporind concentrarea asupra durabilităţii turismului şi a altor activităţi folositoare.


Convenţii internaţionale

(Patrimoniu mondial, Berna, Ramsar, Rio, Dunărea, Bonn, Aarhus, Espoo, Kyoto)

Decretul 187/1990 de acceptare a Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 31 martie 1990

Legea nr. 5/1991 pentru aderarea la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, la 2 februarie 1971 - Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 18 din data de 26 ianuarie 1991

Legea nr. 13/1993 pentru aderarea la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Berna la19.09.1979- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 62 din data de 25 martie 1993

Legea nr.58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 199 din data de 02 august 1994

Legea nr. 14/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) semnată la Sofia la 29 iunie 1994- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 41 din data de 27 februarie 1995

Legea nr. 13/1998 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 24 din data de 26 ianuarie 1998

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 224 din data de 22 mai 2000

Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 81 din data de16 februarie 2001

Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991- Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 105 din data de 1 martie 2001
Planuri şi strategii internaţionale

Planul de Acţiune de la Madrid pentru Rezervaţiile Biosferei (2008–2013)
Traducere in limba romana

Strategia de la Sevilla pentru Rezervaţiile Biosferei


Direcţiile cheie ale Strategiei de la Sevilla pentru rezervaţiile biosferei

1. Creşterea contribuţiei rezervaţiilor biosferei în implementarea acordurilor internaţionale pentru promovarea conservării şi dezvoltării durabile şi în special a Convenţiei pentru Diversitatea Biologică şi a altor acorduri (schimbările climatice, deşertificarea, etc.).
2. Dezvoltarea rezervaţiilor biosferei care includ o varietate largă de componente de mediu, biologice, economice şi culturale conducând către regiuni mai mari nederanjate în apropierea oraşelor. Este o cerinţă specială pentru aplicarea conceptului de rezervaţie a biosferei zonelor costiere şi marine.
3. Întărirea reţelelor de rezervaţii ale biosferei regionale şi interregionale componente ale Reţelei Mondiale ale Rezervaţiilor Biosferei.
4. Întărirea cercetării ştiinţifice, a monitoringului, a pregătirii şi a educaţiei în rezervaţiile biosferei pentru asigurarea unei baze solide din domeniul ştiinţelor naturale, sociale şi umane. Această cerinţă este acută în ţările unde se înregistrează lipsă de personal şi de resurse financiare.
5. Asigurarea că toate zonele rezervaţiei biosferei contribuie în mod adecvat la conservare, dezvoltare durabilă şi dezvoltarea cunoaşterii.
6. Extinderea zonelor de tranziţie pentru a include zone potrivite pentru implementarea managementului ecosistemelor sau utilizarea rezervaţiilor biosferei pentru a explora şi demonstra abordarea conceptului de dezvoltare durabilă la nivel regional.
7. Reflectarea mai puternică a dimensiunii umane a rezervaţiilor biosferei. Dezvoltarea conexiunilor dintre valorile naturale, biologice şi cele culturale.
8. Promovarea managementului în fiecare rezervaţie a biosferei ca un „pact” dintre comunitatea locală şi societate în întregul ei. Managementul trebuie să fie în dezvoltare şi adaptativ. Cu o astfel de abordare se va sigura că rezervaţiile biosferei şi comunităţile lor locale sunt mai bine plasate pentru a răspunde presiunilor externe politice, economice şi sociale.
9. Aducerea grupurilor de interese în situaţia de a colabora pe bază de parteneriate atât la nivelul local cât şi la nivelul reţelelor. Informaţiile trebuie să fie accesibile tuturor celor interesaţi.
10. Rezervaţiile biosferei trebuie să constituie investiţii în viitor. Acestea trebuie folosite pentru înţelegerea relaţiei dintre umanitate şi lumea naturii prin programe de conştientizare publică, educaţie formală şi informală bazată pe o perspectivă pe termen lung, intergeneraţii.

 Declaraţia de la Dresden privind Rezervaţiile Biosferei şi Schimbările Climatice – 28 iunie 2011

De la înfiinţarea sa, Programul MAB a urmărit abordări inovative în cercetare, monitorizare, educaţie şi construirea capacităţii, management şi în implementarea de proiecte model. Aceste abordări merg mai departe de conservarea naturii şi sunt adecvate ca modele pentru un mod durabil de viaţă. Rezervaţiile biosferei sunt astfel un element important al păstrării unui pământ viu pentru viitorul generaţilor ce vor veni.
Rezervaţiile biosferei sunt un instrument efectiv pentru reducerea schimbărilor climatice şi servesc ca modele pentru adaptarea la impactul acestor schimbări. Acest lucru se aplică în special în domeniile utilizării durabile a terenurilor, al economiilor verzi, al păstrării serviciilor ecosistemelor, al eficienţei energetice şi al utilizării energiilor regenerabile. Rezervaţiile biosferei sunt site-uri de învăţare pentru dezvoltarea durabilă.
Cu referire la scopurile Strategiei de la Sevilia (1995) şi ale Planului de Acţiune de la Madrid (2008), participanţii la conferinţă au solicitat reprezentanţilor Statelor în Programul MAB să de o mai mare greutate rezervaţiilor biosferei în strategiile lor privind reducerea şi adaptarea la schimbările climatice, şi să transfere abordările dezvoltate în rezervaţiile biosferei către alte regiuni.

Declaratia de la Dresden privind Rezervatiile Biosferei si Schimbarile Climatice
Raport Tehnic Ramsar nr. 5 - Un Cadru pentru evaluarea vulnerabilitatii zonelor umede la schimbarile climatice

 


Proiecte interne şi internaţionale

Situaţia proiectelor cu finanţare europeană derulate sau aflate în curs de derulare

Proiecte implementate / Proiecte in curs de derulare

 1. “GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ  ÎN DELTA DUNĂRII”

  ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII implementează implementează proiectul  “GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ  ÎN DELTA DUNĂRII”, prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritară 5 – Asistenţă tehnică,  Măsura 5.1, Acţiunea 1 - „Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti”.
  Parteneri în cadrul proiectului sunt:

  • Consiliul Judeţean Tulcea
  • Asociaţia Ro-Pescador (beneficiar şi reprezentant al parteneriatului),
  • Asociaţia Black Sea,
  • Asociaţia Pescarilor “Rechinul”,
  • Asociaţia “Salvaţi Dunărea şi Delta”,
  • Federaţia Organizaţiilor de Pescari Delta Dunării,
  • Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării,
  • Consiliul Local Sulina,

  În cadrul proiectului se vor încheia contracte de servicii avînd ca obiect publicitatea, informarea şi promovarea proiectului, respectiv consultanţă pentru elaborarea strategiei locale integrate.
  Documentaţiile necesare pentru atribuirea contractelor sunt:

 2.  

 3. Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare” (RBDD-CIV)

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a depus la data 25 ianuarie 2010 propunerea de proiect „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare” (RBDD-CIV), în vederea finanţării din Programul POS Mediu, Axa prioritară 4, la sesiunea 3.
  Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1854 / 01.11.2010, s-a aprobat finanţarea proiectului, cu o valoare totală de 19.075.883 lei, din care valoarea eligibilă este de 15.383.777 lei, iar suma rămasă de 3.692.106 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile.
  Perioada de implementare: ianuarie 2011 – decembrie 2013.
  Mecanismul de implementare şi finanţare a proiectului face obiectul Contractului de finanţare nr.100835 / 03.12.2010, încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management, şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de Beneficiar, şi avizat de Organismul Intermediar Galaţi.

  Descriere proiect

  Raport UIP (1)
  Raport UIP (2)
  Comunicat de presa - iunie 2011
  Raport UIP (3)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NOTIFICARE

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu sediul în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, strada Portului nr. 34 A, tel. 0240/518924, fax : 0240/518975, cod poştal 820243, e-mail: arbdd@ddbra.ro, titular la P.U.Z. „Construire centru de vizitare”, cu amplasamentul în Sulina str. I, nr. 118, judeţul Tulcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la ARPM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.
  Informaţiile privin varianta de plan pot fi consultate la sediul ARPM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului nr. 34A, de luni până vineri între orele 8-14.
  Observaţiile, comentariile şi sugestiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul ARPM Galaţi, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării primului anunţ, respective 15 zile calendaristice de la publicarea celui de al doilea anunţ.

  Copiile anunţului publicat în mass-media: 13.10.2011; 17.10.2011

  Data afişării notificării pe site: 13.10.2011

   

 1. HABIT-CHANGE
  Management adaptativ la modificările induse de schimbările climatice, asupra diversităţii habitatelor din ariile protejate

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este instituţie asociată în cadrul proiectului HABIT-CHANGE. Aria protejată selectată pentru acest proiect este Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, sit UNESCO, RAMSAR şi Natura 2000. Această arie protejată, zonă umedă, este una dintre cele mai mari zone de conservare a biodiversităţii din Europa, fiind una dintre cele mai importante din punct de vedere al speciilor de păsări şi nu numai. Proiectul HABIT-CHANGE îşi propune să susţină Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în selectarea celor mai adecvate măsuri de management, capabile să diminueze efectele schimbărilor climatice asupra florei, vegetaţiei si habitatelor. La implementarea acestui proiect îşi aduce aportul partenerul proiectului Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării.
  habit change
  HABIT-CHANGE evaluează, îmbogăţeşte şi adaptează strategiile de conservare şi management existente în momentul de faţă în ariile protejate. În acest mod, managerii pot preîntâmpina efectele schimbărilor climatice, care ameninţă integritatea si diversitatea habitatelor.
  HABIT-CHANGE nu analizează doar modificările habitatelor cauzate de schimbările climatice ci se concentrează şi asupra adaptării managementului conservativ şi a modului de utilizare a terenului din ariile protejate. Este dezvoltat pe baza dialogului cu utilizatorii, care evidenţiază problemele pe care aceştia le au, în condiţiile schimbărilor climatice şi promovează conştientizarea necesităţii aplicării unui management adaptativ în ariile protejate.
  Ariile luate în studiu în cadrul proiectului HABIT-CHANGE sunt localizate în Europa Centrală şi Europa de Est. Ele sunt Parcuri Naţionale, Rezervaţii ale Biosferei sau Parcuri Naturale, dedicate zonelor umede, pădurilor, pajiştilor şi zonelor alpine. Habitatele şi speciile din aceste rezervaţii naturale, sunt considerate ca fiind foarte vulnerabile în raport cu schimbările climatice.
  Direcţia şi amploarea schimbărilor climatice la nivel regional ca şi efectele asupra măsurilor de management sunt încă neclare. La nivel local, nivelul precipitaţiilor ca efect semnificativ al schimbărilor climatice poate creşte sau descreşte, modificându-şi sezonalitatea. Vor fi precondiţii noi, care vor schimba compoziţia specifică în special în ecosistemele puternic dependente de apă, precum zonele umede, râurile şi lacurile dar şi în pădurile şi pajiştile naturale.Mai multe informatii la adresa: http://www.habit-change.eu/


  Habit -change Newsletter, October 2011


 2. Iniţiativa Ramsar pentru zonele umede costiere ale Mării Negre/ Black Sea Coast Wetland Initiative (BlackSeaWet)


  Descriere proiect (română)
  Descriere proiect (engleza)


  A doua Întâlnire a Corpului de Management- Tulcea, 4/8 octombrie 2010
  Raport de progres  Comunicat de presă-1 octombrie 2010- A.R.B.D.D. va organiza cea de-a doua Întâlnire a Corpului de Management din cadrul Iniţiativei Ramsar BlackSeaWet


  Comunicat de presă
  -
  19 februarie 2010- A.R.B.D.D. va coordona Iniţiativa Ramsar BlackSeaWet


  Prima întâlnire a Unităţii de Management- Tulcea, 15/18 februarie 2010

  În perioada 15-18 februarie are loc la Tulcea prima întâlnire a Unităţii de Management din cadrul Iniţiativei Regionale Ramsar pentru zonele umede costiere ale Mării Negre.
  Vor participa reprezentanţi ai ministerelor şi organizaţiilor neguvernamentale din ţările din jurul Mării Negre, ai organizaţiilor internaţionale: Convenţia RAMSAR, WWF, Birdlife International, Wetland International, institute de cercetare: INCDDD Tulcea şi IRCM „Grigore Antipa", autorităţi locale: Consiliul Judeţean Tulcea, Administraţia Naţională "Apele Române" Direcţia Dobrogea- Litoral, etc.
  Scopul întâlnirii este de a aproba Termenii de Referinţă, Planul de Acţiune al Iniţiativei şi Planul de lucru pentru anul 2010 al Corpului de Management pentru iniţiativa BlackSeaWet .
  Documente supuse discuţiei:

  Terms of Reference (ToR) - proposal  
  Action Plan of the Initiative – proposal
  Communication, Education and Public Awareness (CEPA) actions- proposal 3. Proiect „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT - SUPORT PENTRU MANAGEMENTUL ARBDD ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII STĂRII DE CONSERVARE A ECOSISTEMELOR”


  Comunicat de presă- Organizare Seminar şi Conferinţă de presă


  Descriere proiect

  Raport Progres- Ianuarie 2010

  Raport Progres- Februarie 2010

  Raport Progres- Martie 2010


  Raport Progres- Aprilie 2010

  Raport Progres- mai 2010

  Raport Progres - iunie 2010

  Raport Progres - iulie 2010

  Raport Progres- august 2010

  Raport Progres -septembrie 2010

  Raport Progres - octombrie 2010

  Raport Progres- noiembrie 2010

  Raport Progres- decembrie 2010

  Anunţ conferinta de presa

  Raport Progres- ianuarie 2011

  Comunicat de presa - martie 2011

  Raport Progres - februarie 2011

  Raport Progres -martie 2011

  Raport Progres- aprilie 2011

  Raport Progres - mai 2011

  Raport Progres - iunie 2011

  Raport Progres - iulie 2011

  Anunt privind organizarea Seminarului si respectiv Conferinta de final - septembrie 2011

  Invitatie la Conferinta - 28 septembrie 2011

  Raport Progres - august 2011

  Comunicat de presa - 26 septembrie 2011

  Raport Progres - septembrie 2011

 4. Proiect DANUBEPARKS – Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea Strategiilor Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării
  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a participat la licitaţia de propuneri de proiecte pentru Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Transnational Cooperation Programme 2007-2013) ca partener pentru proiectul Danube River Network of Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării, proiect care a fost aprobat de către Comitetul de Monitorizare pentru Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei.
  Acest proiect va iniţia o platformă stabilă pentru a dobândi o nouă calitate a cooperării practice continue a AP de-a lungul Dunării. Dezvoltarea unei identităţi comune a AP, păstrând şi dezvoltând un patrimoniu natural şi cultural comun, ar trebui să întărească organismele administrative ale AP locale şi regionale. Schimbul continuu de informaţii şi experienţă se face pentru a garanta coerenţa AP. Se va conferi AP o voce comună la nivel European şi internaţional pentru a sublinia nevoile practice pentru conservarea naturii de-a lungul Dunării. Se vor dezvolta şi implementa strategii comune pentru refacerea fluviului, conservarea speciilor şi turismul pentru natură. O coerenţă crescută în managementul AP şi conectivitatea îmbunătăţită a habitatelor este un alt obiectiv al proiectului. Conştientizarea publică pentru obiectivele AP trebuie sporită şi numărul de vizitatori din centre şi vizitele ghidate trebuie şi ele mărite, şi trebuie impusă dezvoltarea turismului pentru natură.
 5. Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina web a proiectului:
  http://www.danubeparks.org sau descărcaţi documentul: Descriere proiect DANUBEPARKS.pdf

  COMUNICAT DE PRESĂ - 11 noiembrie 2011 - ARBDD şi-a prezentat rezultatele activităţilor de monitorizare la Conferinţa vulturului codalb

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează în perioada  1.03.2009 – 29.02.2012 proiectul DANUBEPARKS Danube River Network of Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
  Printre obiectivele acestui proiect se numără şi îmbunătăţirea conservării speciilor emblematice în ariile naturale protejate dunărene. Dintre acestea, vulturul codalb (Haliaeetus albicilla), considerat o specie pe cale de dispariţie, constituie subiectul unui program internaţional de monitorizare, iniţiat încă de la mijlocul anilor ‘70 de Suedia şi la care, ulterior, au aderat toate ţările din nordul Europei.
  Pentru promovarea şi punerea în practică a diverselor acţiuni de protecţie a acestei specii, în perioada 17 – 19 octombrie a.c. s-a desfăşurat Conferinţa vulturului codalb, organizată deParcul Naţional Duna-Drava în localitatea Szecsard din Ungaria. Tema principală a constituit-o prezentarea rezultatelor activităţilor de monitorizare a speciei pe teritoriul ariile protejate asociate în proiectul DANUBEPARKS în vederea evaluării stării actuale a vulturului codalb şi elaborarea unor măsuri de protecţie şi conservare.  

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ - 26 octombrie - DANUBEPARKS: Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în context transfrontalier

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas – Development and Implimentation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River - Reţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, proiect finanţat din fonduri comunitare prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.

  În cadrul acestui proiect, ca parte a pachetului de lucru WP3 având ca temă: Morfologia şi Revitalizarea fluviului Dunărea, s-a realizat şi studiul privind ,,Planificarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării, România/Ucraina”.

  Un colectiv de lucru alcătuit din specialişti ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi ai Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării a elaborat propunerea de planificare a proiectelor de reconstrucţie ecologică în Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării, România/Ucraina abordând ca studii de caz Reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România/Ucraina şi Refacerea / reabilitarea ecosistemului de zone umede de valoare internaţională „Kartal Lake”, Ucraina.

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ - 22 septembrie 2011 - DANUBEPARKS: Monitorizarea Prundăraşului gulerat mic la nivelul bazinului Dunării!

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS Danube River Network of Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
  În cadrul acţiunilor din proiect dedicate monitorizării şi administrării siturilor Natura 2000 se regăseşte activitatea de monitorizare, la nivelul bazinului Dunării, a Prundăraşului gulerat mic (Charadrius dubius), considerat o specie reprezentativă a calităţii habitatelor fluviale dinamice.
  Zonele din România incluse de ARBDD în proiectul de monitorizare a acestei specii sunt: porţiunea de Dunăre din dreptul localităţii Silistra, malul românesc, Braţul Borcea şi Dunărea Veche ce delimitează Balta Ialomiţei pe ambele maluri, Dunărea Veche, la est de Insula Mare a Brăilei, ambele maluri, Dunărea până la Ceatalul Chilia, malul românesc, braţul Tulcea până la Ceatalul Tulcea, ambele maluri şi Braţul Sf. Gheorghe până la localitatea Sf. Gheorghe pe ambele maluri.

  Vezi comunicat


  COMUNICAT DE PRESĂ - 8 septembrie 2011 - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării prezentată la Festivalul Naturii din Austria

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) implementează proiectul „DANUBEPARKSReţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării”, care este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.
  Pentru atingerea obiectivului de promovare a unei “Identităţi dunărene” comune în toate regiunile partenere şi înţelegerea faptului că Dunărea este unica legătură ecologică dintre Pădurea Neagră şi Marea Neagră, în cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de evenimente culturale, precum festivaluri şi expoziţii. Astfel, în perioada 2 - 4 septembrie 2011, la Orth an der Donau, Austria, au fost organizate de Parcul Naţional Donau Auen o serie de activităţi ce au cuprins:

  • Întâlnirea Comitetului de Conducere a Proiectului, 2 - 3 septembrie, în cadrul căreia s-a prezentat o imagine de ansamblu asupra realizărilor proiectului. Trei strategii au fost prezentate şi acceptate fie printr-o scrisoare de angajament fie ca declaraţie. În plus, toţi partenerii au semnat un angajament privind cooperarea pe viitor în cadrul reţelei DANUBEPARKS.
  • Festivalul Naturii Dunării, organizat în data 4 septembrie 2011 de partenerul coordonator al proiectului, Parcul Naţional Donau Auen, împreună cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Manifestările festivalului au fost găzduite în incinta Castelului din Orth, sediul Centrului de Vizită al Parcului Naţional Donau Auen, şi fac parte din evenimentele organizate cu prilejul „Anului României” în Austria.

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ - 24 august 2011 - Monitorizarea prin inelare a distribuţiei vulturului codalb pe teritoriul RBDD

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează în perioada  1.03.2009 – 29.02.2012 proiectul DANUBEPARKS: Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
  Printre obiectivele acestui proiect se numără şi îmbunătăţirea conservării speciilor emblematice în ariile naturale protejate dunărene. Dintre acestea, vulturul codalb (Haliaeetus albicilla), considerat o specie pe cale de dispariţie, constituie subiectul unui program internaţional de monitorizare, iniţiat încă de la mijlocul anilor ‘70 de Suedia şi la care, ulterior, au aderat toate ţările din nordul Europei.
  Prin proiectul DANUBEPARKS acest program s-a extins şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării unde vulturul codalb este destul de rar întâlnit. Ca urmare s-au luat o serie de măsuri dintre care am putea enumera amplasarea de hrănitori, monitorizarea prin inelare şi crearea de cuiburi artificiale.
  O acţiune a proiectului DANUBEPARKS a fost monitorizarea prin inelare a distribuţiei vulturului codalb pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Prin urmare, în perioada februarie – august 2011 s-a desfăşurat cea de-a III-a etapă, pentru monitorizarea prezenţei codalbilor la hrănitori şi alte cuiburi, inelarea puilorşi evaluarea habitatelor şi a resurselor de hrană folosite de această specie.

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ - 16 august 2011 - Amplasarea de cuiburi artificiale pentru vulturul codalb în RBDD

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează în perioada  1.03.2009 – 29.02.2012 proiectul DANUBEPARKS: Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
  Printre obiectivele acestui proiect se numără şi îmbunătăţirea conservării speciilor emblematice în ariile naturale protejate dunărene. Dintre acestea, vulturul codalb (Haliaeetus albicilla), considerat o specie pe cale de dispariţie, constituie subiectul unui program internaţional de monitorizare, iniţiat încă de la mijlocul anilor ‘70 de Suedia şi la care, ulterior, au aderat toate ţările din nordul Europei. Prin proiectul DANUBEPARKS acest program s-a extins şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării unde vulturul codalb este destul de rar întâlnit. Ca urmare s-au luat o serie de măsuri dintre care am putea enumera amplasarea de hrănitori, monitorizarea prin inelare şi crearea de cuiburi artificiale.
  O acţiune a proiectului DANUBEPARKS a fost realizarea de cuiburi artificiale pentru a oferi posibilitatea  de creştere  a populaţiei de codalbi în RBDD.  Prin urmare, în perioada 2010 – 2011 s-au construit 10 cuiburi de codalb, amplasate în zonele cu cea mai mică influenţă deranjantă a omului.
  În perioada februarie – august 2011 s-a desfăşurat cea de-a IV-a etapă, finală, pentru amplasarea ultimelor două cuiburi pentru vulturul codalb pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, şi evaluarea situaţiei tuturor cuiburilor artificiale montate.

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ – 8 august 2011 – Festivitatea de inaugurare a Monumentului Sturionului

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKSReţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, care este finanţat din fonduri europene prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.
  În cadrul acestui proiect, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a organizat la Tulcea,  în data de 5 august, festivitatea de inaugurare a Monumentului Sturionului, eveniment la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, mass-media, precum şi alte organizaţii partenere şi locuitori ai municipiului Tulcea.
  Programele de conservare lansate de proiectul DANUBEPARKS se focalizează pe speciile reprezentative, una dintre acestea fiind sturionii de Dunăre. Importanţa ştiinţifică şi economică a acestor specii la nivelul Uniunii Europene a impus necesitatea monitorizării stării stocurilor, adoptarea de strategii regionale, efectuarea de cercetări, elaborarea de studii şi planuri de acţiune pentru protejarea, conservarea şi reabilitarea stocurilor de sturioni.

  vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ - 14 iulie 2011 - Expoziţia “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” prezentată la Viena

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS alături de 12 organizaţii partenere din 8 ţări diferite. Pentru atingerea obiectivului de promovare a unei “Identităţi dunărene” comune în toate regiunile partenere şi înţelegerea faptului că Dunărea este unica legătură ecologică dintre Pădurea Neagră şi Marea Neagră, în cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de evenimente culturale, precum festivaluri şi expoziţii.
  Un asemenea eveniment este şi Concursul cu tematică ecologică intitulat “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” ce se desfăşoară din anul 2000 la nivel naţional, fiind organizat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea. Începând cu anul 2010 competiţia s-a lansat la nivel internaţional iar expoziţia a devenit itinerantă. Astfel, o selecţie cu cele mai reuşite lucrări participante la ediţia de anul trecut a fost prezentată în luna iulie 2010 în Bulgaria (Belene şi Tutrakan), în lunile august-septembrie în Ungaria (Kolked, Visegrad, Gyor) şi in luna octombrie în Slovacia (Bratislava).

  vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ – 30 iunie 2011 - Câştigătorii concursului “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, Tulcea, 29 iunie 2011

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a anunţat în data de 29 iunie, câştigătorii concursului internaţional de creaţie cu tematică ecologică „O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, organizat în parteneriat cu Liceul de Artă “George Georgescu” Tulcea. Evenimentul a avut loc de Ziua Dunării la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea.
  Câştigătorii au fost aleşi printr-un sistem de votare care a îmbinat votul partenerilor proiectului Danubeparks în proporţie de 25 %, cu votul juriului de specialitate care a fost majoritar, contând in proporţie de 75 %.  Noutatea acestui an a constat în decernarea premiului special al publicului, ales pe baza voturilor exprimate de către vizitatorii expoziţiei şi a vizitatorilor site-ului expoziţiei  în perioada 3-27 iunie.

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ - 27 iunie 2011 - Festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului  “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, Tulcea, 29 iunie 2011

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării vă invită să luaţi parte la festivitatea de anunţare a câştigătorilor concursului internaţional de creaţie cu tematică ecologică „O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, organizat în parteneriat cu Liceul de Artă “George Georgescu” Tulcea. Evenimentul are loc de Ziua Dunării şi se va desfăşura la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea în data de 29 iunie la ora 11.00.
  Concursul a fost adresat tinerilor între 15-18 ani de la liceele de artă din România şi din celelalte ţări dunărene. Peste 240 de lucrări au intrat în concurs demonstrând un interes deosebit al adolescenţilor pentru tema propusă. Obiectivul concursului este, ca prin intermediul unor creaţii dedicate protejării naturii, prin artă, să se conştientizeze şi să se menţină constant interesul opiniei publice, şi în special al tinerei generaţii, asupra necesităţii conservării ecosistemelor naturale. Mesajul artistic devine astfel semnal, atenţionare si contribuţie la sensibilizarea factorilor responsabili şi decizionali, dar în acelaşi timp reprezintă un factor al educaţiei pentru mediu, un instrument în încercarea de atragere şi implicare a publicului în conservarea şi protecţia fluviului DUNĂREA şi a DELTEI DUNĂRII.

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ – 6 IUNIE 2011 - Vernisajul expoziţiei „Harta sonoră a Dunării”, Tulcea - 7 iunie 2011
  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS Reţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, care este finanţat din fonduri comunitare prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.
  Printre evenimentele culturale incluse în proiect se înscrie şi expoziţia „Harta sonoră a Dunării” a cărei inaugurare va avea loc marţi, 7 iunie 2011 ora 12.00, în cadrul Centrului de Informare şi Educaţie ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
  Expoziţia constă într-o hartă a regiunii Dunărene însoţită de o colecţie de sunete surround şi interviuri înregistrate de-a lungul Dunării. Astfel, vizitatorii expoziţiei pot experimenta diversitatea regiunii Dunărene, fiind înconjuraţi de sunete şi povestiri ale localnicilor. Autoarea expoziţiei este doamna Annea Lockwood, www.annealockwood.com, cunoscută pentru explorările sale în lumea sunetelor naturale.

  Vezi comunicat

   

  COMUNICAT DE PRESĂ - 2 IUNIE 2011 - Vernisaj expoziţie “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”,  Tulcea, 3 iunie 2011

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării vă invită să luaţi parte la vernisajul expoziţiei care reuneşte cele mai bune lucrări participante la concursul internaţional de creaţie cu tematică ecologică „O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, organizat în parteneriat cu Liceul de Artă “George Georgescu” Tulcea. Evenimentul va avea loc la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea în data de 3 iunie la ora 11.00.
  Obiectivul concursului este, ca prin intermediul unor creaţii dedicate protejării naturii prin artă, să se conştientizeze şi să se menţină constant interesul opiniei publice, şi în special al tinerei generaţii, asupra necesităţii conservării ecosistemelor naturale. Mesajul artistic devine astfel semnal, atenţionare si contribuţie la sensibilizarea factorilor responsabili şi decizionali, dar în acelaşi timp reprezintă un factor al educaţiei pentru mediu, un instrument în încercarea de atragere şi implicare a publicului în conservarea şi protecţia fluviului DUNĂREA şi a DELTEI DUNĂRII.
  Concursul este adresat tinerilor între 15-18 ani de la liceele de artă din România si din celelalte ţări dunărene. Peste 200 de lucrări au intrat în concurs demonstrând un interes deosebit al adolescenţilor pentru tema propusă.
  Aflată anul acesta la a XII-a ediţie, competiţia „O şansă Dunării albastre” are deja o frumoasă tradiţie bucurându-se de participarea unor licee de artă de prestigiu din ţară şi din străinătate. Expoziţia, cuprinzând cele mai bune lucrări, va fi itinerată în Austria în lunile iulie-septembrie.

  Vezicomunicat

  Comunicat de presă - 16 mai 2011 - Elaborarea Strategiei DANUBEPARKS privind dezvoltarea turismului durabil şi educaţie ecologică

  COMUNICAT DE PRESĂ - 9 mai 2011 - Delta Dunării prezentă prin imagini în Austria

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS Reţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, care este finanţat din fonduri comunitare prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.
  În cadrul evenimentelor culturale organizate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se înscrie şi evenimentul “Anul României” ce se desfăşoară la Orth- Austria, Parcul Naţional Donau Auen, în perioada 1 mai – 15 noiembrie 2011.
  În deschiderea acestui eveniment, ARBDD a organizat o expoziţie de fotografii intitulată “Danube Delta – Images from the youngest land of the old Europe”. Pentru a alege cele mai reuşite fotografii realizate în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost lansat, în cursul lunii februarie, un concurs adresat tuturor iubitorilor de natură care au surprins frumuseţea şi specificul acestei zone. Astfel, din 45 de imagini înscrise în competiţie au fost selectate cele mai bune 23 realizate de opt fotografi: Mihai Baciu, Dan Bandacu, Iliuţă Goean, Alex Ifrim, Helmut Ignat, Valeriu Leonov, Daniel Petrescu, Petre Şolcă. Fotografiile surprind în detaliu frumuseţea inegalabilă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, având fiecare o istorie proprie şi o semnificaţie deosebită pentru fotografi.
  În data de 1 mai 2011 a avut loc la Orth în Austria, vernisajul expoziţiei de fotografii, gazduită de către partenerii coordonatori de proiect, Parcul Naţional Donau Auen, în Castelul Orth, locaţie unde se află şi Centrul de vizită al Parcului Naţional Donau Auen. De asemenea, în cadrul expoziţiei, au fost expuse tablouri cu păsări din lemn realizate de artistul plastic din Tulcea, domnul Toader Gheorghe.

  Vezi comunicat

  COMUNICAT DE PRESĂ - 29 aprilie 2011 - Tinerii artişti invitaţi, din nou, să dea “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS Danube River Network of Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
  Proiectul DANUBEPARKS implică 12 organizaţii partenere din 8 ţări diferite iar pentru promovarea unei “Identităţi dunărene” comune în toate regiunile partenere şi înţelegerea faptului că Dunărea este unica legătură ecologică dintre Pădurea Neagră şi Marea Neagră se vor organiza o serie de evenimente culturale, precum festivaluri şi expoziţii.
  Un asemenea eveniment este şi Concursul cu tematică ecologică intitulat “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” ce se desfăşoară din anul 2000 la nivel naţional, fiind organizat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea. Obiectivul concursului este ca prin intermediul acestor expoziţii de afişe dedicate protejării biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi implicit a fluviului Dunărea, prin artă, să se conştientizeze şi să se menţină constant interesul opiniei publice, şi în special a tinerei generaţii, asupra necesităţii conservării ecosistemelor naturale. Concursul se adresează tinerilor între 15-18 ani de la liceele de artă din România şi din celelalte ţări dunărene.
  De anul trecut competiţia a fost lansată la nivel internaţional şi s-a bucurat de participarea tinerilor din Bulgaria, Austria şi Slovacia. O altă noutate a fost includerea unei secţiuni de scurte materiale video şi faptul că o selecţie cu cele mai bune lucrări a fost itinerată de-a lungul Dunării, respectiv în ariile naturale partenere din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia.

  Vezi comunicat

  Comunicat de presa - 29 martie 2011 - Monitorizarea Prundăraşului gulerat mic la nivelul bazinului Dunării

  Conferinţa internaţională privind conservarea, refacerea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunăre,  29 martie – 2 aprilie 2011

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKSReţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, care este finanţat din fonduri comunitare prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.
  Programele de conservare lansate de proiectul Danubeparks se focalizează pe speciile reprezentative, una dintre acestea fiind sturionii de Dunăre.
  În cadrul acestui proiect Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va organiza la Tulcea, în perioada 29 martie – 2 aprilie 2011, prima Conferinţă internaţională referitoare la conservarea şi reintroducerea sturionilor în Dunărea inferioară şi cea mijlocie.
  Conferinţa este menită să faciliteze schimbul de experienţă şi dialogul dintre experţi consacraţi în domeniul redresării şi refacerii populaţiilor de sturioni ameninţate şi specialişti şi administratori din domeniul  pescăriilor / apelor / ariilor protejate de pe Dunăre.
  Tema conferinţei este dedicată sturionilor, care constituie una dintre cele mai valoroase resurse de origine animală de pe Terra, Dunărea inferioară fiind unul din ultimele areale (singurul din Uniunea Europeană) în care aceste specii cresc şi se reproduc în mod natural.
  Stocurile mondiale de sturioni în prezent sunt mici,  capturile se diminuează de la an la an  în majoritatea ţărilor care exploatează aceşti peşti, astfel încât devine certă tendinţa generală de scădere rapidă a stocurilor de reproducători.
  Importanţa ştiinţifică şi economică a acestor specii la nivelul Uniunii Europene a impus necesitatea monitorizării stării stocurilor, adoptarea de strategii regionale, efectuarea de cercetări, elaborarea de studii şi planuri de acţiune pentru protejarea, conservarea şi reabilitarea stocurilor de sturioni.

  Comunicat de presa - 23 martie 2011 - Conferinţa internaţională privind conservarea, refacerea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunăre,  29 martie – 2 aprilie 2011

  Conferinţa internaţională privind conservarea, refacerea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunăre

  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va organiza la Tulcea, în perioada 29 martie – 2 aprilie 2011, o Conferinţă internaţională referitoare la conservarea şi reintroducerea sturionilor în Dunărea inferioară şi cea mijlocie.

  Locaţie: Sala de Conferinţe, Hotel Delta, Tulcea

  Scop: Conferinţa este menită să faciliteze schimbul de experienţă şi dialogul dintre experţi consacraţi în domeniul redresării şi refacerii populaţiilor de sturioni ameninţate şi specialişti şi administratori din domeniul  pescăriilor / apelor / ariilor protejate de pe Dunăre.

  Temă: Conferinţa este dedicată Sturionilor care constituie una dintre cele mai valoroase resurse de origine animală de pe Terra, Dunărea inferioară fiind unul din ultimele areale (singurul din Uniunea Europeană) în care aceste specii cresc şi se reproduc în mod natural.  
  Stocurile mondiale de sturioni în prezent sunt mici,  capturile se diminuează de la an la an  în majoritatea ţărilor care exploatează aceşti peşti, astfel încât devine certă tendinţa generală de scădere rapidă a stocurilor de reproducători. 
  Importanţa ştiinţifică (fosile vii) şi economică a acestor specii la nivelul Uniunii Europene a impus necesitatea monitorizării stării stocurilor, adoptarea de strategii regionale, efectuarea de cercetări, elaborarea de studii şi planuri de acţiune pentru protejarea, conservarea şi reabilitarea stocurilor de sturioni.
  Agenda conferinţei va include prezentări referitoare la starea populaţiilor de sturioni din Dunărea inferioară şi la implementarea măsurilor de conservare şi redresare a sturionilor sălbatici, inclusiv a eficienţei programului românesc de populare de susţinere cu pui obţinuţi prin reproducere artificială. Vor fi organizate şi vizite în teren la locaţii destinate monitorizării sau reproducerii artificiale a sturionilor.  

  Participanţi: vor fi invitaţi experţi consacraţi din SUA, China, Franţa, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia şi Bulgaria pentru a prezenta cele mai recente realizări din domeniul conservării şi redresării stocurilor de sturioni sălbatici din ţările lor.

  Conferinţa internaţională este acţiune prevăzută de proiectul DANUBEPARKSReţeaua de arii protejate dunărene – Dezvoltarea şi implementarea strategiilor transnaţionale pentru conservarea patrimoniului natural al Dunării, care este finanţat din fonduri comunitare prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei 2007-2013.

  STURIONII specii fanion ale fluviului Dunărea

  Sturionii din bazinul Dunării şi Marea Neagră

   

  Comunicat de presa - 1 martie 2011 - Noi cuiburi artificiale pentru vulturul codalb

  Comunicat de presă- 22 decembrie 2010- Workshop de pregătire a proiectului LIFE+ pentru protecţia sturionilor de Dunăre

  Comunicat de presă- 20 decembrie 2010- Morfologia,  Revitalizarea şi Strategia de Navigaţie a Fluviului Dunărea pe agenda partenerilor DANUBEPARKS

  Comunicat de presă- 24 noiembrie 2010- Instruire privind Protecţia Internaţională a Dunării

  Comunicat de presă- 19 noiembrie - Proiectul DANUBEPARKS- un exemplu de bune practici în comunicare

  Comunicat de presă- 16 noiembrie 2010- Program comun de instruire „Joint Ranger Training”

  Comunicat de presă- 12 noiembrie 2010- Imagini în premieră filmate într-un cuib de codalb din RBDD

  Film cuib de codalb din RBDD (format mkv)

  Comunicat de presă- 11 noiembrie 2010- Întâlnire a grupului  de lucru pentru turism de-a lungul fluviului Dunărea


  Comunicat de presă - 10 noiembrie 2010- Cooperare transfrontalieră pentru reconstrucţia ecologică a Deltei Dunării

  Comunicat de presă- 28 octombrie 2010- Cuiburi artificiale pentru vulturul codalb pe teritoriul RBDD

  Comunicat de presă- 27 octombrie 2010- Monitorizarea distribuţiei nurcii europene (Mustela lutreola) în R.B.D.D.

  Comunicat de presă- 25 octombrie 2010- Instruire privind comunicarea în limba engleză

  Comunicat de presă- 22 septembrie 2010- Noi parteneri se alătură reţelei DANUBEPARKS

  Comunicat de presă - 20 septembrie 2010 - Program comun de instruire „Joint Ranger Training”

  Comunicat de presă- 16 septembrie 2010-  Expoziţia “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE” prezentată de-a lungul Dunării

  Comunicat de presă - 10 septembrie 2010- Workshop internaţional pe tema revitalizării fluviului Dunărea

  Comunicat de presă- 30 iulie 2010- Rezervaţia Biosferei Delta Dunării  prezentată la Festivalul Dunării din Ungaria

  Comunicat de presă- 29 iulie 2010- Întâlnirea Comitetului Director al proiectului DANUBEPARKS

  Comunicat de presă- 14 iulie 2010- Proiect pilot de monitorizare a prundăraşului gulerat mic şi a lăstunului de mal

  Comunicat de presă- 29 iunie 2010- Câştigătorii expoziţiei “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, Tulcea, 29 iunie 2010

  Comunicat de presă- 28 iunie 2010- Premiere expoziţie “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”, Tulcea, 29 iunie 2010

  Comunicat de presă - 17 iunie 2010- „Uniţi prin biodiversitate” -Proiectul DANUBEPARKS prezentat în evenimentul de mediu din Delta Dunării

  Comunicat de presă- 16 iunie 2010- Hrănitori pentru vulturii codalbi din Delta Dunării

  Comunicat de presă- 8 iunie 2010- Vernisaj expoziţie “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”,  Tulcea, 12 iunie 2010

  Comunicat de presă- 21 mai 2010- Tinerii artişti invitaţi să dea “O ŞANSĂ DUNĂRII ALBASTRE”

  Comunicat de presă- 20 mai 2010- Monitorizare prin inelare a vulturului codalb în Delta Dunării


  Comunicat de presă
  - 25 februarie 2010 - Reconstrucţia Ecologică – cea mai bună practică în Reţeaua Ariilor Protejate Dunărene DANUBEPARKS


  Comunicat de presă
  - 22 februarie 2010 - Administrarea siturilor NATURA 2000 – obiectiv al proiectului DANUBEPARKS

  Comunicat de presă- 16 februarie 2010 - Turism în ariile naturale dunărene

  Comunicat de presă- 12 februarie 2010- Întâlnirea Grupului de Lucru Păsări din cadrul proiectului DANUBEPARKS

  Comunicat de presă- Întâlnire Grup de Lucru Peşti, Tulcea/Romania, 9-12 decembrie 2009 6. Îmbunătăţirea Reţelei Ştiinţifice a Mării Negre (UPGRADE Black Sea Scientific Network) din cadrul Programului Cadru 7 (FP7)


  Proiectul reuneşte 49 parteneri din ţările de la Marea Neagră: Ucraina (9), Rusia (8), Turcia (7), România (3 inclusiv ARBDD), Bulgaria (6), Georgia (6), împreună cu 6 parteneri din statele membre UE, un partener din Statele Asociate şi 3 organizaţii internaţionale.
            Perioada de implementare este 01.01.2009 – 31.12.2011
            Valoarea totală estimată a proiectului este de 3.984.018 euro, din care contributia UE este de 3.400.000 euro. Partea care revine ARBDD din proiect este 68.838 euro, din care 61.385 euro din parte UE
            Proiectul are ca scop infiinţarea unei Reţele Ştiintifice la Marea Neagră a institutelor de cercetare, de mediu si socio-economice, universităţi şi ONG-uri din ţările cu deschidere la Marea Neagră si să dezvolte o infrastructură virtuală de date si informatii care va fi alimentată şi mentinută de aceste organizatii pentru a imbunătăţi identificarea, accesul, schimbul, indicatiile de calitate si utilizarea datelor lor si a informatiilor despre Marea Neagra.

            Activităţile proiectului sunt:

            WP1: Management şi Coordonare
            WP2: Întâlnirea Reţelei Black Sea SCENE
            WP3: Inventarierea şi compararea Metodelor de Control a Calităţii Datelor despre Marea Neagră:
            WP4: Popularea meta-bazelor de date V1
            WP5: Upgradarea infrastructurii virtuale de date & informaţii Black Sea SCENE la nivel V1
            WP6: Instruire şi perfecţionare
            WP7: Conştientizare Publică, Promovare, Diseminare şi Exploatare
            WP8: Operaţionalizarea Serviciilor de Acces Ştiinţific Transnaţional la instalaţiile partenerilor de la Marea Negră
            WP9: Determinarea calităţii tuturor seturilor de date şi armonizarea formatelor de furnizare
            WP10: Dezvoltarea de noi produse pentru vizualizarea datelor
 7. Proiect Phare CBC RO-2005/017-539.01.01.20 „Cooperarea transfrontalieră pentru demonstrarea multiplelor utilizări şi beneficii ale refacerii zonelor umede (în polderele Zagen şi Stensovsko Zhibrianskie Plavni) din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România- Ucraina” ce s-a desfaşurat în perioada 1 August 2007 – 27 Iunie 2009. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului global al Programului, de a imbunătăţi integrarea transfrontalieră între regiunile de graniţă punând bazele pentru o dezvoltare economică durabilă. Acesta va ajuta unui nou ciclu de dezvoltare durabilă, prin îmbunătăţirea protecţiei mediului şi a managementului în zonele de graniţă, prin demostrarea rolului reconstrucţiei zonelor umede pentru ecologie, economie, agrement, implicarea comunităţilor, monitoring, cercetare şi educaţie. Obiectivul proiectului va fi realizat prin implementarea activităţilor sale principale: elaborarea unui studiu de fezabilitate şi a unui studiu de impact pentru reconstrucţia polderului Zagen în România, prin organizarea de vizite de studiu în scopul învăţării din experienţa reconstrucţiei Polderului Stensovsko Zhibrianskie Plavni din Ucraina, şi a utilizării multiplelor beneficii ce decurg din reconstrucţia zonelor umede din UE (zonele de graniţă), diseminarea rezultatelor prin intermediul materialelor informative (pliante, mass media). La final, proiectul va produce un studiu de Fezabilitate şi un Studiu de Impact pentru reconstrucţia polderului Zagan din România. Pe baza acestor două studii, în etapa următoare, vor demara investiţii pentru activitatea de reconstrucţie, ce are în vedere transformarea unei zone umede fără importanţă economică, într-un loc pentru agrement, cercetare şi educaţie, care va fi introdus în oferta turistică pentru vizitatori. Acesta va servi la activităţi de educaţie ecologică pentru copii şi studenţi, ca o demonstraţie practică a dezvoltării durabile pentru o zona protejată. După reconstrucţie, zona de recreaţie va fi administrată de Primăria Tulcea, devenind o sursă de venit la bugetul local şi va oferi noi locuri de muncă pentru populaţia locală.
  Parteneri: Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Sucursala Tulcea a Agenţiei Naţionale “Apele Române”, Consiliul Local Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea.

  Seminar la final de proiect 8. Proiect de cooperare descentralizată între Italia, România, Moldova şi Ucraina, având drept obiectiv certificarea şi protecţia mediului din zona Deltei Dunării, realizat pe baza experienţei italiene după standardele definite de Uniunea Europeană pe baza Regulamentului 761/01 – EMAS. Proiectul este finanţat din Programul de Cooperare Descentralizată al Regiunii Veneto, având drept obiectiv sprijinirea autorităţilor publice locale din Euroregiunea „Dunărea de Jos” în procesul de aliniere la standardele UE în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii şi protecţiei naturii şi va fi implementat în anul 2007.


 9. Proiect „ Delta Dunării – Peisajul anului 2007- 2009” derulat de ARBDD în parteneriat cu organizaţia International Friends of Nature (Austria), Prietenii Naturii din România, Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea.
  Prin proiectul „Peisajul anului" organizaţia Prietenii Naturii, împreună cu reprezentanţii asociaţiilor, organizaţiilor şi reprezentanţilor administraţiei locale, doresc să aducă regiunea în atenţia europeană, să sprijine, să elaboreze şi să implementeze proiecte de dezvoltare durabilă şi iniţiative de viitor, respectiv să finanţeze proiecte deja existente sau în derulare.
  Lansarea oficială la nivel european reprezentată de festivitatea proclamaţiei a avut loc în data de 2-3 iunie 2007 în Tulcea cu diverse acţiuni şi manifestaţii. Informaţii suplimentare şi ultimele noutăţi (în engleză, franceză şi germană) aflaţi accesând pagina de internet www.landscapeoftheyear.net/danubedelta dar şi de pe Portalul de comunicare al proiectului “Delta Dunarii – Peisajul anului 2007 – 2009” în limbile română, engleză şi ucraineană: http://www.sustainable-danubedelta.net/


  Comunicat de presă- 25 martie 2010- Sprijin  pentru formarea profesională a populaţiei locale


  Comunicat de presă
  - 2 martie 2010- Ministrul Mediului şi Pădurilor din România, László Borbély
  salută Rezoluţia pentru turism durabil în Delta Dunării


 10. Proiect Phare CBC RO 2004 /016.942.01.01 “Sistem integrat pentru monitoringul factorilor de mediu, biodiversităţii şi resurselor naturale din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România/Ucraina” ce se desfăşoară în perioada 2006- 2008.
  Obiectivul principal este: Îmbunătăţirea nivelului de integrare transfrontalieră în regiuni de frontieră (rezervaţii ale biosferei) pentru stabilirea unor baze bune privind dezvoltarea economică durabilă prin dezvoltarea unor sisteme de infrastructură transfrontalieră.
  Prin realizarea obiectivelor sale, proiectul îşi propune să îmbunătăţească managementul procesului (acţiunilor) de protecţia mediului în context transfrontalier. În acest scop se propune elaborarea şi implementarea unui sistem de monitoring integrat. Acest sistem va fi sprijinit de un program comun de monitoring, de un grup de lucru comun, de o bază de date comună, de un laborator mobil cu ajutorul căruia se vor organiza expediţii comune de supraveghere şi de prelevare a probelor necesare pentru cunoaşterea evoluţiei parametrilor factorilor de mediu. Proiectul va stimula atât cooperarea regională internă cât şi cooperarea transfrontalieră, în cadrul Euroregiunii « Dunărea de Jos » ca şi a cooperarii bilaterale dintre România şi Ucraina.
  Mai multe informaţii se găsesc pe pagina de internet a proiectului: www.danubedeltareserve.eu Vezi Comunicat de presă privind diseminarea rezultatelor proiectului 11. Proiect LIFE NATURA (LIFE05NAT/RO/000169) „Salvarea Pelicanului creţ din Delta Dunării”
  Proiectul se desfăşoară în perioada 2005 -2009 având ca beneficiar: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi parteneri: Societatea Ornitologică Română şi Royal Society for the Protection of Birds.
  Obiectivele proiectului sunt: menţinerea efectivelor şi protecţia populaţiei de Pelecanus crispus din Delta Dunării; desemnarea a cinci locaţii ca Arii de Protecţie Specială Avifaunistică; măsuri de conservare care vor îmbunătăţi condiţiile de cuibărire. Informaţii suplimentare pe pagina de internet www.dalmatianpelican.ro
 12. Planul de Management pentru Protecţia Biodiversităţii şi Dezvoltare Durabilă în Zonele Naturale Protejate ale Euroregiunii "Dunărea de Jos" finanţat în cadrul Programului TACIS pentru proiecte transfrontaliere mici.
  Implementat în perioada 2002 – 2003 proiectul a implicat următoarele zone: din România - Judeţul Tulcea, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (site Ramsar şi Patrimoniu Mondial); din Republica Moldova - Judeţul Cahul, Rezervaţia de Stat Prutul Inferior (Rezervaţie Ştiinţifică şi site Ramsar) şi din Ucraina - Regiunea Odessa, Rezervaţia Biosferei Dunărea (site Ramsar).
  Scopul proiectului a fost Elaborarea planului de management pentru protejarea diversităţii biologice şi dezvoltare durabilă în Zona Naturală Protejată Transfrontieră din "Euroregiunea Dunărea de Jos ". 13. “Biodiversitatea Deltei Dunării”, (Danube Delta Biodiversity Project), finanţare GEF şi Banca Mondială, în perioada 1995-2000. Obiectivele Proiectului GEF au fost: Întărirea instituţională a ARBDD, în special a Corpului de pază şi inspecţie ecologică; Monitoringul florei şi faunei; Monitoringul ecosistemelor; Refacerea ecosistemelor; Conştientizare publică şi implicarea comunităţii locale; Management şi coordonare.
  Agenţiile de implementare ale Proiectului GEF au fost Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea (fostul ICPDD).


 14. Programul de Mediu Delta Dunării: Cooperare Tehnică” (Danube Delta Environment Programme: Technical Cooperation), finanţat de BERD, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, s-a derulat în perioada 1993-1995.

  Obiectivele proiectului de cooperare tehnică pentru un Program de Management al Mediului în Delta Dunării al BERD au fost: trecerea în revistă a legislaţiei în vigoare şi stabilirea unui cadru legal de lucru efectiv şi cuprinzator; întărirea ARBDD, în special dezvoltarea capacităţii de planificare şi înfiinţarea unui proces de planificare (cu asigurarea instruirii acolo unde este necesar); sprijinirea dezvoltării unui plan de lucru şi a unui plan de management; pregătirea propunerilor pentru proiecte de investiţii care să promoveze dezvoltarea durabilă a populaţiei locale; asistarea ARBDD în dezvoltarea coordonării mai efective a activităţii organizaţiilor internaţionale în deltă (de ex. crearea condiţiilor pentru Facilităţi Globale de Mediu, GEF). 

» sus in pagină

 

 
++
Copyright © 2007 Rezervatia Biosferei - Delta Dunarii. Toate drepturile rezervate.    
despre noi | relatii cu publicul | constientizare si educatie | reglementare-autorizare | dezvoltare - program de investitii | gestiunea deseurilor | relatii internationale | localizare | dunarea | prezentare generala | biodiversitate | populatie | galerie foto | informatii publice | mediatizari | forme de turism pe teritoriul RBDD | reguli de desfasurare a turismului in RBDD | centre de informare si educatie ecologica | trasee turistice | societati de turism | adrese utile | contact
webdesignagency.ro