X

Fauna Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

FAUNA - 4.029 specii faună

Datorită condiţiilor prielnice create de varietatea mare de habitate terestre şi acvatice, precum şi proximitatea câtorva subzone ale regiunii faunistice palearctice (ex. mediteraneană, pontica, eur-asiatică), fauna RBDD este reprezentată de 4.029 de specii (3.477 nevertebrate şi 552 vertebrate).

Nevertebratele
formează, de departe cea mai mare parte din fauna RBDD cu 3.477 de specii. Din acestea sunt 73 de specii de viermi şi rotifere, 91 de specii de moluşte, 115 specii de crustacee, 168 de specii de arahnide şi 2.244 de specii de insecte. Pînă în prezent au fost descrise 37 de specii noi pentru ştiinţă, incluzând un vierme Proleptobchus deltaicus, 5 specii de arahnide 1 specie de peşte Knipowitschia cameliae şi 30 de specii de insecte, printre care Isophya dobrogensis, Diaulinopsis deltaicus şi Homoporus deltaicus.

Fauna piscicolă din RBDD are o varietate remarcabilă, cuprinzând 135 de specii. Majoritatea acestora sunt specii de apă dulce, dar sunt reprezentate şi specii marine precum şi specii eurihaline care trăiesc în Marea Neagră şi pătrund în Deltă şi în Dunăre în timpul sezonului de reproducere.
Aproximativ o treime dintre specii au fost şi sunt valorificate economic prin pescuitul comercial intensiv, inclusiv grupul de sturioni (specie prohibiţa pentru o perioada de 10 ani, începând cu 2006) şi scrumbia de Dunăre (Alosa pontica).

Fauna amfibienilor şi a reptilelor este bine reprezentată în RBDD, cele mai multe din specii fiind protejate prin lege. Amfibienii sunt reprezentaţi de 10 specii de broaşte: broasca de lac mare (Rana ridibunda), buhaiul de baltă (Bombina bombina), brotăcelul (Hyla arborea), broasca de pământ brună (Pelobates fuscus), broasca râioasă brună (Bufo bufo), broasca râioasă verde (Bufo viridis), Broasca de pământ siriaca (Pelobates syriacus balcanicus), Rana lessone şi 2 specii de sopârle de apă, triton (Triturus dobrogicus, T.vulgaris). Reptilele sunt reprezentate de 12 specii incluzând ţestudine, şopârle (Sauria) şi şerpi (Serpentes).

RBDD ramâne, însa cea mai renumită pentru fauna ornitologică, fiind înregistrate în total 341 specii (în afara celor 520 de specii inventariate în toata Europa de Vest). Zona are o importanţă universală pentru cuibăritul multor populaţii de păsări cum sunt pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus). Se mai întâlnesc aici colonii importante de stârc lopătar (Platalea leucorodia) şi câteva specii cuibăritoare de vultur codalb (Haliaeetus albicilla).

Zona Deltei Dunării este un loc de popas major, atât de primavară cât şi de toamnă, pentru câteva milioane de păsări, în special rate, barza albă (Ciconia ciconia) şi numeroase specii de păsări de pradă. În sezonul de iarnă, RBDD găzduieşte grupuri mari de lebede si gâşte, incluzând aproape întreaga populaţie de gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).

Cele 341 specii de păsări includ:
• cea mai mare parte a populaţiei Europene de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) şi pelican creţ (Pelecanus crispus);
• 60 % din populaţia mondială de cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus)
• 50 %din populaţia mondială de gâscă cu gât roşu ( Branta ruficollis) (pe perioada iernii).

Mamiferele sunt reprezentate de 54 de specii incluzând specii de importanţa conservativă europeană cum sunt vidra (Lutra lutra) şi nurca europeană (Lutreola lutreola). Bizamul (Ondatra zibethicus) şi mistreţul (Sus scrofa) ce au importanţă economică pentru blana şi respectiv, pentru vânatoare. Alţi prădători sunt reprezentaţi de hermină (Mustela erminea), câinele enot (Nyctereutes procyonoides), vulpea (Vulpes vulpes) şi pisica sălbatică (Felis silvestris).

Prin Convenţia de la Berna sunt protejate un mare număr de păsări (313 din totalul de 341 specii), urmând apoi un numar de 22 de specii de mamifere dintre care 7 specii sunt strict protejate, şi de asemenea un număr de 24 de specii de peşti din care 22 specii sunt protejate.

Specii de fauna declarate MONUMENTE ALE NATURII existente in RBDD

Nr.crt
Specie-denumire ştiintifică/denumire populară
Act normativ de bază
1.
Tadorna tadorna /
călifarul alb
HCM 1625/1955
2.
T. ferruginea /
călifarul roşu
Ibidem
3.
Corvus corax /
corbul
JCM 734/1933
4.
Otis tarda /
dropia

JCM 600/1933
5.
O. tetrax /
spurcaciul
Ibidem
6.
Pelecanus onocrotalus / pelicanul comun

Ibidem
7.
Pelecanus crispus/ pelicanul creţ
Ibidem
8.
Himantopus himantopus / piciorongul

Hcm 1625/1955
9.
Platalea leucorodia /
stârcul lopătar
Ibidem
10.
Egretta albă /
egreta mare

JCM 600/1933
11.
Egretta garzetta /
egreta mică
Ibidem
12.
Neophron percnopterus /
vulturul hoitar

Ibidem
13.
Testudo graeca ibera /
broasca ţestoasă de uscat
JCM 142/1938

Populaţii de păsări de importanţă internaţională pe teritoriul RBDD


Denumirea ştiintifică
Denumire populară
Procente din populaţia europeană(E), palearctica (P), mondială (W)
Phalacocrorax pygmeus
Cormoran mic
61 W
Pelecanus onocrotalus
Pelican comun
52 P
Pelecanus crispus
Pelican creţ
5 W
Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte

17 E
Ardeola ralloides
Stârc galben
26 P
Egretta garzetta
Egreta mică

11 E
Egretta alba
Egreta mare
71 E
Ardea purpurea
Stârc purpuriu

11 E
Branta ruficollis
Gâsca cu gât roşu
90 W
Plegadis falcinellus
Ţigănuş

30 E
Platalea leucorodia
Lopătar
1 E
Haliaeetus albicilla
Codalb

1 W
Circus aeruginosus
Herete de stuf
4 E