X

Comunicat de presă - Conferinţa de lansare a Proiectului DANUBEparksCONNECTED

 Proiectul DANUBEparksCONNECTED continuă succesul celor opt ani de cooperare transnaţională între Ariile Protejate Dunărene. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a participat în perioada 21-22 februarie 2017 la evenimentele prilejuite de conferinţa de lansare oficială a proiectului, ce au avut loc în Ingolstadt, Germania. Mai mult de 100 de participanți din 11 țări s-au reunit pentru a afla informaţii despre acest nou proiect: DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED - Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), DTP1-1-005-2.3, aprobat pentru finanțare în cadrul primului apel de proiecte din Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 2, ce va fi implementat în parteneriat în perioada 1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2019. 
 
La Conferinţa de lansare a proiectului au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai Programului Transnaţional Dunărea, ai partenerilor din proiect - arii naturale protejate dunărene și ai stakeholder-ilor interesați (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, ONG-uri, sectorul energetic, de navigație și de gospodărire a apelor, factori locali politici, mass-media și publicul larg). Alături de delegaţia ARBDD au participat şi reprezentanţi ai partenerilor strategici asociaţi: Rezervația Naturală Prutul de Jos - Agenția Moldsilva din Republica Moldova şi ENEL Group România.
Discursul de bun venit rostit de domnul Christian Lösel, Primar al orașului Ingolstadt, mesajele cheie ale domnului Carl Manzano, Preşedinte al Asociaţiei DANUBEPARKS şi Director al Parcului Naţional Donau-Auen Austria, domnului Florian Ballnus, coordonator al Ariei Prioritare 6- SUERD- Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, doamnei Veronika Sikova, coordonatoare a Ariei Prioritare 2- SUERD și domnului Gusztáv Csomor, Secretariatul Tehnic Comun al Programului Transnaţional Dunărea, au prezentat publicului o imagine de ansamblu asupra activităţilor proiectului, istoricul colaborării în cadrul Reţelei DANUBEPARKS precum şi obiectivele sale pentru viitor.
 
După Conferinţa de Lansare au fost organizate mai multe ateliere de lucru şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri pentru pregătirea direcţiilor de implementare a pachetelor de lucru; deplasări în teren pentru observarea unor metode inovative de marcare a liniilor electrice de înaltă tensiune ce traversează Dunărea, cu ajutorul dronelor, marcare cu scopul de a reduce coliziunea şi electrocutarea păsărilor; vizitarea luncii inundabile a Dunării dintre Neuburg şi Ingolstadt, pentru a vedea opţiunile de conservare şi refacere a ariei protejate. 
 
Conferinţa de Lansare s-a dovedit a fi un real succes și de bun augur prin faptul că datorită seminariilor, a prezentărilor și dezbaterilor derulate, fiecare partener a înţeles cerinţele de implementare, rigorile parteneriatului, planul de lucru, şi-a însuşit responsabilităţile precum şi termenele şi sarcinile ce îi revin în cadrul proiectului.
 
Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEparksCONNECTED
Principalul  obiectiv al proiectului DANUBEparksCONNECTED este crearea unei punţi de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului şi a habitatelor, şi pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor UE, prin planul de acțiune SUERD.
Obiective specifice ale Proiectului DANUBEparksCONNECTED:
- Consolidarea rețelei prin creșterea gradului de conștientizare în rândul părților interesate
- Cooperarea între diferite sectoare ce va amplifica politica Infrastructurii Verzi la nivelul întregului fluviu Dunărea
- Implementarea de acţiuni pilot tangibile ce va iniția eco-conectivitatea pe termen lung.
Proiectul este structurat în șapte pachete de lucru: 1. Managementul Proiectului; 2. Activități de comunicare și diseminare; 3. Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene- WILDisland; 4. Coridorul de Habitate Aer- rute libere de migrație Dunărene. ARBDD este partener responsabil în cadrul acestui pachet de lucru; 5. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Pășuni); 6. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Păduri de Luncă Riverane); 7. Elaborarea și Ancorarea Strategiilor Coridoarelor de Habitate Dunărene.
Partenerul lider este Parcul Național Donau Auen Austria, proiectul fiind implementat de 16 parteneri din 9 țări dunărene: Austria, Germania, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Bulgaria, România, Serbia, Republica Moldova. 
Bugetul total al proiectului este 3.084.492,49 Euro. Bugetul total al ARBDD este de 349.781,25 Euro din care contribuţia proprie a ARBDD este de 6.995,63 Euro.
 
Relaţii suplimentare se găsesc pe paginile web: